Skip to main content

Naukowcy są coraz bliżej zrozumienia, jak powstają rozbłyski gamma, które należą do najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie. Te zjawiska mogą wytworzyć więcej energii w ciągu kilku sekund, niż Słońce wyprodukuje przez miliardy lat. Uważa się, że są wynikiem najbardziej gwałtownych zdarzeń kosmicznych, takich jak eksplozje supernowych czy zderzenia gwiazd neutronowych, a nawet aktywność młodych czarnych dziur.

Zrozumienie tego, jak dokładnie rozbłyski gamma są wytwarzane, nadal stanowi wyzwanie. Dotyczy to szczególnie mechanizmów ich trwania – niektóre trwają dłużej niż dwie sekundy, inne są znacznie krótsze. Zespół z University of Alabama w Huntsville bada, jak zmienia się światło emitowane przez te rozbłyski, aby lepiej je modelować i odkryć ich tajemnice.

Jon Hakkila, lider zespołu, podkreśla, że pomimo wieloletnich badań nadal nie znamy mechanizmów odpowiedzialnych za wytwarzanie światła w rozbłyskach gamma. Są one jednak tak jasne, że można je obserwować w różnych częściach wszechświata, co daje nam unikalną możliwość spojrzenia w przeszłość, aż do czasów, kiedy zaczęły powstawać pierwsze gwiazdy.

Naukowcy skupili się na modelowaniu rozbłysków jako serii energetycznych impulsów, które wyjaśniają, jak rozbłysk gamma może na chwilę stać się jaśniejszy, a potem znów zaniknąć. Zaskakującą cechą tych impulsów jest ich odwracalność, przypominająca palindromy, takie jak słowa „rotator” czy „kajak”. Ta cecha jest trudna do wyjaśnienia, ponieważ w przeciwieństwie do liter w słowie, czas może płynąć tylko w jednym kierunku.

Hakkila sugeruje, że wprowadzenie ruchu bocznego w strumieniach cząstek wyrzucanych z czarnych dziur może być kluczem do zrozumienia tej palindromicznej struktury impulsów świetlnych rozbłysków gamma. To przypomina strumień wody z węża strażackiego, który nie jest prosty, lecz zakrzywiony, co pozwala na obserwację różnych części strumienia w różnych czasach.

Dzięki takim badaniom, naukowcy mają nadzieję lepiej zrozumieć, jak rozbłyski gamma produkują światło, co może również pomóc w badaniach zjawisk związanych ze szczególną teorią względności.

Źródło: Yahoo News