Skip to main content

5 października 2023 w Uniwersytcie w Sydney rozpoczęły się nowe, innowacyjne badania mające na celu zrozumienie skutków ekstremalnych upałów na kobiety w ciąży oraz przebieg ich ciąży. Projekt ten jest finansowany przez Wellcome Trust i przeprowadzany w klimatycznej komorze.

Badania te koncentrują się na eksperymentach, w których ciężarne kobiety są narażone na wysokie temperatury i wilgotność, podobne do tych, które występują w gorących klimatach. Celem jest zrozumienie, jakie ryzyko niesie ze sobą ekspozycja na upał dla ciężarnych kobiet oraz jakie są bezpieczne limity tego narażenia.

Wyniki już dostępnych badań wskazują na powiązania między ekspozycją na upał a negatywnymi skutkami ciąży, takimi jak poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa czy wady wrodzone płodu. Zjawisko porodu przedwczesnego jest szczególnie dobrze udokumentowane, gdzie wzrost temperatury o 1°C zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego o 5% w obszarach o dużym upale. To już teraz stanowi poważne zagrożenie, gdyż poród przedwczesny jest główną przyczyną zgonów dzieci poniżej 5 roku życia na całym świecie.

Niewiele jest jednak badań skupiających się na reakcji organizmu ciężarnych kobiet na upał oraz na bezpiecznych limitach ekspozycji na upał w ciąży. To sprawia, że naukowcy z Uniwersytetu w Sydney postanowili przeprowadzić nowatorskie badania w klimatycznej komorze HHRI.

Podczas tych badań, ciężarne kobiety będą wystawiane na wysokie temperatury i wilgotność, a naukowcy zbiorą dane dotyczące reakcji organizmu oraz wpływu na przebieg ciąży. Wyniki te zostaną połączone z danymi z badań prowadzonych w Indiach i Bangladeszu, gdzie kobiety w ciąży noszą sensory pomiarowe do monitorowania swojej ekspozycji na upał.

Celem jest stworzenie narzędzia, które pozwoli na określenie bezpiecznych limitów ekspozycji na upał w ciąży oraz dostarczenie konkretnej wiedzy na ten temat. To istotne, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, gdzie kobiety w ciąży są bardziej narażone na ekstremalne warunki.

Badania te są ważnym krokiem w zrozumieniu wpływu upałów na ciężarne kobiety oraz w opracowaniu środków ochrony przed tym ryzykiem. W przyszłości mogą pomóc w zapobieganiu negatywnym skutkom ekspozycji na upał podczas ciąży i zwiększeniu bezpieczeństwa przyszłych matek i ich dzieci.

Źródło: SCIENCE