Skip to main content

OpenAI, firma wspierana przez Microsoft, ogłosiła znaczący krok w rozwoju sztucznej inteligencji. Teraz ChatGPT, jeden z flagowych produktów OpenAI, posiada zdolność przeglądania Internetu i prowadzenia rozmów głosowych, co otwiera nowe perspektywy dla interakcji z tym zaawansowanym chatbotem.

Do tej pory ChatGPT był oparty wyłącznie na wiedzy zgromadzonej do września 2021 roku. Jednak teraz użytkownicy premium mogą zadawać pytania dotyczące aktualnych wydarzeń i uzyskiwać dostęp do bieżących informacji bez konieczności wychodzenia z platformy. To ogromny krok naprzód, który sprawia, że ChatGPT staje się nie tylko źródłem przekonujących odpowiedzi, ale także aktualnych wiadomości, plotek i informacji.

Profesor Tomas Chamorro-Premuzic z University College London podkreśla, że ta innowacja może zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie poszukują informacji w Internecie. Wcześniej użytkownicy musieli korzystać z wyszukiwarek, serwisów informacyjnych lub mediów społecznościowych, aby być na bieżąco. Teraz ChatGPT może dostarczyć te informacje w jednym miejscu.

Jednak z tą nową zdolnością pojawiają się również wyzwania. Istnieją obawy dotyczące wiarygodności informacji dostarczanych przez ChatGPT, a także kwestie związane z prywatnością i etyką. Bez jasno określonych źródeł informacji użytkownicy mogą być wprowadzeni w błąd.

To również podkreśla dylemat sektora sztucznej inteligencji. Rozszerzanie możliwości AI jest kluczowe, ale równocześnie trzeba kontrolować potencjalne zagrożenia. OpenAI i inne firmy pracują nad znalezieniem równowagi między rozwijaniem technologii a utrzymaniem bezpieczeństwa i wiarygodności informacji.

Nowe funkcje ChatGPT zmieniają grę w dziedzinie komunikacji z chatbotami i dostępu do informacji. Dają użytkownikom narzędzie do uzyskiwania szybkich odpowiedzi na pytania bieżące, ale jednocześnie stawiają przed nami wyzwania, którym musimy sprostać, aby korzystać z tych narzędzi w sposób odpowiedzialny.