Skip to main content

Nawet gwiazdy nie są nieśmiertelne; każda z nich ma swoją historię i swoje zakończenie, które zależy od wielu czynników, przede wszystkim od ich masy. Nasze Słońce, w kilka miliardów lat, przeistoczy się w czerwonego olbrzyma, by ostatecznie skurczyć się do postaci białego karła. Co jednak stanie się z planetami, które krążą wokół niego, w tym z Ziemią? Ostatnie badania sugerują, że śmierć Słońca może oznaczać koniec dla naszej planety.

Istnieją trzy główne teorie dotyczące końca układów planetarnych. Planety mogą zostać wyrzucone w przestrzeń międzygwiezdną, stając się planetami wędrownymi; mogą przetrwać etap czerwonego olbrzyma i pozostać na orbicie; lub mogą zostać wciągnięte przez gwiazdę podczas jej ekspansji i zderzyć się z nią. To właśnie ostatnia z tych możliwości została zbadana w nowym studium, skupiającym się na białym karle oznaczonym jako WD 0816-310.

WD 0816-310 jest tzw. „zanieczyszczonym” białym karłem, co oznacza, że jego spektrum wykazuje obecność metali niepochodzących z samej gwiazdy. Te metale mogą pochodzić z pyłu, który opadł na białego karła na końcu etapu czerwonego olbrzyma, lub z asteroid lub planet, które zderzyły się z gwiazdą. W badaniu zespół odkrył dowody na metaliczną akrecję w krótkim okresie geologicznym. Co więcej, obecność metali nie była równomiernie rozłożona po gwiazdzie, jak można by się spodziewać po pyle czy rozproszeniu małych asteroid. Zamiast tego znaleziono lokalizowany obszar metali, coś w rodzaju metalicznej blizny, spowodowanej pojedynczym uderzeniem. Na podstawie swoich badań, zespół szacuje, że uderzenie było spowodowane przez obiekt co najmniej wielkości Vesty, drugiej co do wielkości asteroidy w Układzie Słonecznym o średnicy około 500 km.

Różnorodność systemów egzoplanetarnych sugeruje, że wszystkie trzy scenariusze mogą mieć miejsce. Znamy planety wędrowne, widzimy martwe gwiazdy z egzoplanetami, a teraz obserwujemy blizny po zderzeniach planetarnych na białym karle. Jedno z tych losów będzie też udziałem Ziemi. Tylko czas pokaże, który z nich się spełni.

Źródło: Universe Today