Skip to main content

Badacze przeprowadzili analizę danych eksperymentalnych dotyczących rozpraszania cząstek przy bardzo dużych energiach. W swoim badaniu wykorzystali specjalny komputerowy model nazwany JAM Monte Carlo. Co ważne, w swoich obliczeniach uwzględnili istnienie czegoś, co nazywane jest „ciemnym photonem.” To tajemnicza cząstka, która mogłaby zmieniać sposób, w jaki oddziałują ze sobą cząstki w przyrodzie, w tym również oddziaływanie elektrosłabe, które opisuje Model Standardowy fizyki cząstek elementarnych.

Najpierw przeprowadzili analizę, zakładając, że Model Standardowy jest jedyną poprawną teorią fizyczną. W wyniku tych obliczeń, określili ograniczenia dotyczące masy ciemnego fotona i parametrów opisujących jego oddziaływanie z innymi cząstkami. Dodatkowo, brali pod uwagę wpływ ciemnego fotona na czynnik nazywany „g-2 mionu,” który jest eksperymentalnie mierzony i może dostarczyć informacji o tym, czy nasza teoria jest poprawna.

Jednak coś interesującego się wydarzyło, gdy badacze zaczęli brać pod uwagę możliwość, że ciemny foton może wpływać na inne procesy fizyczne, takie jak rozpraszanie głęboko-nielasticzne (DIS). Okazało się, że najlepiej pasujące wyniki analizy wskazują na to, że teoria zawierająca ciemnego fotona jest bardziej zgodna z eksperymentami niż tradycyjny Model Standardowy, i to aż o 6,5 razy bardziej. To oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że istnienie ciemnego fotona może tłumaczyć pewne zjawiska, których nie można było wyjaśnić wcześniej.

Warto też dodać, że te wyniki były stabilne i przetrwały różne testy. Największą poprawę w dopasowaniu do danych eksperymentalnych zaobserwowano w przypadku danych z eksperymentów na stałych celach i w eksperymencie HERA. Ponadto, wyniki analizy sugerują, że istnienie ciemnego fotona może pomóc wyjaśnić pewne niezgodności w wynikach eksperymentalnych dotyczących czynnika g-2 mionu, co jest bardzo interesujące z punktu widzenia fizyki cząstek elementarnych.

Źródło: Springer Link