Skip to main content

Droga Mleczna zawdzięcza swoją masę zderzeniom i połączeniom z innymi galaktykami. Jest to proces chaotyczny, a podobne zjawiska obserwujemy w całym Wszechświecie.

Obecnie widzimy, jak Droga Mleczna „podgryza” swoje dwie satelitarne galaktyki, Wielki i Mały Obłok Magellana, które ostatecznie zostaną wchłonięte do naszej galaktyki.

Naukowcy uważają, że ostatnie duże zderzenie miało miejsce w odległej przeszłości Drogi Mlecznej, od 8 do 11 miliardów lat temu. Jednak nowe badania sugerują, że wydarzenie to miało miejsce znacznie później, mniej niż 3 miliardy lat temu.

Nowe dane pochodzą z misji Gaia, prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Gaia, wystrzelona w 2013 roku, mapuje miliard obiektów astronomicznych, głównie gwiazd, wielokrotnie mierząc ich pozycje i ruchy.

Badania opublikowane w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” prezentują nowe odkrycia. Głównym autorem jest Thomas Donlon, badacz z Uniwersytetu Alabama w Huntsville.

Każde zderzenie i połączenie z inną galaktyką pozostawia w Drodze Mlecznej „zmarszczki” – terminy opisujące różne formy, takie jak fałdy przestrzenne, kaustyki, szewrony i muszle. Te zmarszczki przemieszczają się przez różne grupy gwiazd, wpływając na ich ruch. Gaia jest w stanie wykryć te zmarszczki, mierząc z dużą precyzją pozycje i prędkości gwiazd.

Analiza tych zmarszczek pozwala badaczom określić, kiedy Droga Mleczna doświadczyła ostatniego dużego zderzenia. Nowe dane wskazują, że wydarzenie to miało miejsce mniej niż 3 miliardy lat temu.

Badania prowadzone przez Donlona i jego zespół obejmowały analizę profili rozbłysków FRB, a konkretnie polaryzacji fal. Z 128 badanych nierepetujących FRB, 118 miało zebrane dane o polaryzacji, co trzykrotnie zwiększyło liczbę znanych źródeł FRB z określonymi właściwościami polaryzacyjnymi.

Wyniki sugerują, że te nierepetujące FRB różnią się od powtarzających się FRB i mogą pochodzić z mniej ekstremalnego środowiska. Badacze uważają, że przyczyna polaryzacji w nierepetujących FRB jest „prawdopodobnie wewnętrzna” dla sposobu generowania tych krótkich i oślepiających wybuchów fal radiowych.

Nowe dane z Gaia wspierają scenariusz bardziej recentralnego zderzenia, tzw. zderzenia Virgo Radial Merger (VRM). Dane wskazują, że zmarszczki w Drodze Mlecznej są znacznie bardziej wyraźne, niż sugerowały wcześniejsze dane.

Odkrycie to poprawia naszą wiedzę na temat wielu skomplikowanych wydarzeń, które ukształtowały Drogę Mleczną, pomagając nam lepiej zrozumieć, jak formują się i kształtują galaktyki – szczególnie nasza rodzima galaktyka.

Źródło: Science Alert