Skip to main content

Epigenetyczne zegary wykorzystują modyfikacje cytosyn (metylację) do szacowania wieku chronologicznego i biologicznego. Są one szeroko stosowane w badaniach nad starzeniem się, chorobami oraz odmładzaniem. Niedawne badania wykazały interesujący wzór: przewidywania wieku epigenetycznego wykazują 24-godzinną okresowość.

Przeprowadzono badania, w którym pobierano próbki krwi w różnych porach dnia, wykorzystując 17 epigenetycznych zegarów. Spośród nich, 13 wykazało znaczące oscylacje, z najmłodszymi szacunkami wieku około północy i najstarszymi w południe. Codzienne oscylacje były zgodne ze zmianami wieku epigenetycznego obserwowanymi w różnych porach dnia w niezależnym zestawie danych populacyjnych.

Te oscylacje mogą być częściowo przypisane zmianom w składzie białych krwinek, jednak metody korekcji liczby komórek mogą nie rozwiązać problemu w pełni. Dodatkowo, niektóre epigenetyczne zegary wykazywały 24-godzinną okresowość nawet w oczyszczonych frakcjach neutrofili, co sugeruje możliwy wpływ wewnątrzkomórkowych oscylacji epigenetycznych. Dowody na rytm dobowy w epigenetycznych zegarach podkreślają znaczenie pory dnia dla uzyskania dokładnych szacunków wieku epigenetycznego.

Źródło: Aging Cell