Skip to main content

Dzięki statkowi kosmicznemu Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), astronomowie odnaleźli dwa strumienie gwiazd, które prawdopodobnie stanowiły fundament Drogi Mlecznej. Nazwane „Shakti” i „Shiva”, strumienie te zawierają około 10 milionów gwiazd, które mają od 12 do 13 miliardów lat i najprawdopodobniej połączyły się nawet przed powstaniem ramion spiralnych i dysku galaktycznego. Strumienie te poruszają się po zbliżonych orbitach i mają podobny skład. Astronomowie uważają, że prawdopodobnie były to odrębne galaktyki, które włączyły się w Drogę Mleczną niedługo po Wielkim Wybuchu.

„To naprawdę niesamowite, że możemy w ogóle wykryć te starożytne struktury,” powiedziała główna autorka Khyati Malhan z Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) w Heidelbergu, Niemcy, w komunikacie prasowym ESA. „Droga Mleczna tak bardzo się zmieniła od czasu narodzin tych gwiazd, że nie spodziewalibyśmy się rozpoznać ich tak wyraźnie jako grupę – ale bezprecedensowe dane, które otrzymujemy od Gai, umożliwiły to.”

Gaia, wykorzystując astrometrię – precyzyjne pomiary pozycji i ruchów gwiazd oraz innych ciał niebieskich – tworzy największą i najdokładniejszą trójwymiarową mapę naszej Galaktyki, badając prawie dwa miliardy obiektów.

Dzięki danym Gai, naukowcy byli w stanie określić orbity poszczególnych gwiazd w Drodze Mlecznej, jak również określić ich zawartość i skład. Te starożytne gwiazdy poruszają się po bardzo podobnych orbitach, a struktura dwóch różnych strumieni gwiazd wyróżniała się ze względu na ich chemiczny skład.

„Populacje Shakti i Shiva posiadają niekonwencjonalną kombinację właściwości orbitalnych i obfitości, które wcześniej nie były obserwowane,” napisali badacze w swoim artykule, opublikowanym w Astrophysical Journal.

Kompilując bardzo szczegółowe wzorce obfitości chemicznej dla każdej z nich, astronomowie ustalili, że te gwiazdy były najstarszymi gwiazdami w galaktyce, wszystkie urodzone przed powstaniem dysku Drogi Mlecznej.

„Gwiazdy te są tak starożytne, że brakuje im wielu cięższych metalicznych elementów powstałych później w życiu Wszechświata,” powiedział współautor Hans-Walter Rix, również z MPIA i główny 'galaktyczny archeolog’ w tym badaniu, które rozpoczęło się w 2022 roku. „Te ciężkie metale są tymi, które zostały wytworzone w gwiazdach i rozrzucone w przestrzeni, gdy umierają. Gwiazdy w sercu naszej galaktyki są ubogie w metale, więc nazwaliśmy ten region 'biednym starym sercem’ Drogi Mlecznej. Do tej pory rozpoznaliśmy tylko te bardzo wczesne fragmenty, które połączyły się, tworząc starożytne serce Drogi Mlecznej. Z Shakti i Shivą widzimy teraz pierwsze kawałki, które wydają się porównywalnie stare, ale znajdują się dalej. Oznaczają one pierwsze kroki naszej galaktyki w kierunku osiągnięcia obecnego rozmiaru.”

Źródło: Universe Today