Skip to main content

Badanie genomu 9506 gatunków roślin kwiatowych, znanych jako roślinami okrytonasiennymi, dostarczyło najgłębszych do tej pory informacji o ich ewolucji. Rośliny te pojawiły się i zdominowały Ziemię w epoce dinozaurów, a ich różnorodność ciągle ewoluuje. Naukowcy z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew opracowali nowe drzewo życia angiosperm, pokrywającym niemal 60% wszystkich roślin kwiatowych, co stanowi znaczący postęp w zrozumieniu ewolucji roślin.

Roślin okrytonasienne, produkujące kwiaty i nasiona zamknięte w owocach, są najliczniejszą grupą roślin na świecie, stanowiąc około 80% wszystkich roślin. Wprowadziły one liczne adaptacje strukturalne, które zapewniają im przewagę nad nagonasiennymi, w tym zaawansowane strategie reprodukcyjne i różnorodność form owoców, które efektywnie rozsiewają nasiona.

Badanie to może również pomóc naukowcom lepiej zrozumieć odporność roślin kwiatowych na choroby i szkodniki oraz eksplorować nowe potencjalne zastosowania medyczne, takie jak walka z malarią. To nie tylko krok milowy w botanice, ale także klucz do ochrony unikalnych linii roślin, które mogą posiadać kluczowe związki chemiczne lub geny ważne dla przetrwania ludzkości.

Źródło: Yahoo News