Skip to main content

Nowe badania DNA ośmiornic Turquet (Pareledone turqueti) z Antarktydy Zachodniej pokazują, że dwa oddzielone geograficznie populacje kiedyś tworzyły jedną rodzinę. To wskazuje na możliwość całkowitego zaniku Zachodniej Antarktycznej Płaszczyzny Lodowej (WAIS) około 125 000 lat temu.

Genomy ośmiornic z Morza Weddella i Rossa ujawniły przepływ genów między nimi około 70 000 lat temu, co sugeruje istnienie dawnych przejść morskich przez WAIS.

Jeśli to się zdarzyło w przeszłości, może się zdarzyć ponownie, zwłaszcza że obecne globalne temperatury są na podobnym poziomie.

Obecnie naukowcy nie są pewni, czy Zachodnia Antarktyka jest zagrożona całkowitym upadkiem z powodu kryzysu klimatycznego. Jest to jedna z głównych niewiadomych w modelach klimatycznych.

Jednak dzisiaj Zachodnia Antarktyka szybko traci lód, zwiększając ryzyko wzrostu poziomu morza i zmian w globalnych oceanach.

Naukowcy przewidują, że poziom morza może wzrosnąć o 3,3 do 5 metrów, co zdecydowanie zmieniłoby wybrzeża kontynentów.

Chociaż przewidywania dotyczące przyszłego upadku WAIS są ostrożne, nawet najbardziej optymistyczne modele przewidują wzrost temperatur powietrza do 1,2–1,7 °C do 2100 roku.

Ponad połowa półek lodowych podtrzymujących Antarktykę jest na granicy upadku, co może prowadzić do nieodwracalnych strat.

Jeśli ośmiornice Turquet z południowego oceanu ponownie spotkają się ze swoimi dawno zaginionymi krewnymi, będzie to oznaczać, że nasza planeta wkroczyła w naprawdę trudne czasy.

Źródło: Science