Skip to main content

Google wspólnie z naukowcami z Harvardu opracowali najbardziej szczegółową mapę próbki ludzkiego mózgu. Współpraca ta, trwająca dekadę, zaowocowała stworzeniem interaktywnego 3D modelu, który może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania mózgu i rozwiązywania nierozwiązanych dotąd problemów medycznych.

Próbkę mózgu, pochodzącą od pacjenta z ciężką epilepsją, podzielono na kilka tysięcy cienkich plasterków. Naukowcy z Harvardu, wraz z zespołem z Google, przeanalizowali 300 milionów obrazów mikroskopowych, używając AI do identyfikacji i analizy połączeń neuronalnych. Wynikiem ich pracy jest największa dotychczas baza danych o strukturze ludzkiego mózgu na poziomie pojedynczych synaps.

Odkrycia, choć wstępne, dostarczają fascynujących wglądów w skomplikowaną sieć neuronalną, z niektórymi neuronami tworzącymi do 50 połączeń z innymi. Takie odkrycia mogą pomóc w zrozumieniu, jak normalne mózgi różnią się od mózgów dotkniętych chorobami, takimi jak zaburzenia rozwojowe czy psychiatryczne.

Projekt jest zapowiedzią dalszych badań, które mogą otworzyć nowe możliwości dla nauki o mózgu, a także stanowić krok do mapowania pełnego ludzkiego mózgu, co byłoby przełomem w neurologii.

Źródło: Yahoo News