Skip to main content

Wielki Obłok Magellana (WOM), będący największą galaktyką satelitarną Drogi Mlecznej, znajduje się w odległości około 163 000 lat świetlnych od nas i ma szerokość około 32 000 lat świetlnych. Mimo swoich rozmiarów, jest sto razy lżejszy od Drogi Mlecznej i prawdopodobnie był karłowatą galaktyką spiralną, zanim oddziaływanie grawitacyjne z Drogą Mleczną i Małym Obłokiem Magellana zmieniło jego kształt. Naukowcy przewidują, że za około 2,4 miliarda lat WOM zleje się z Drogą Mleczną.

Badania nad WOM dostarczają cennych informacji o procesach formowania się gwiazd, które mogły różnić się od tych w Drogi Mlecznej. Naukowcy skoncentrowali się na badaniu najbardziej ubogich w metale gwiazd WOM, aby zrozumieć te różnice. Okazuje się, że pierwsze gwiazdy we wszechświecie, tzw. gwiazdy populacji III, były ekstremalnie masowe i jasne, a wiele z nich eksplodowało jako supernowe. Te wybuchy spowodowały powstanie cięższych elementów, nazywanych metalami w astronomii, które następnie wchodziły w skład kolejnych gwiazd.

Nowe badania wskazują, że w WOM znaleziono gwiazdę populacji II, która jest tak uboga w metale, że jest podobna do gwiazd populacji III. To odkrycie pozwala na lepsze zrozumienie procesów wczesnej syntezy pierwiastków w galaktykach innych niż nasza własna. Gwiazda ta, oznaczona jako LMC 119, ma znacznie niższą zawartość metali niż inne badane gwiazdy i zachowuje chemiczny odcisk pierwszych supernowych.

WOM nie zawsze był satelitą Drogi Mlecznej; jego gwiazdy powstały w odległej części wszechświata. To, że wszystkie badane gwiazdy miały znacznie mniej węgla w porównaniu do gwiazd Drogi Mlecznej, sugeruje, że wzmocnienie węgla w najwcześniejszym pokoleniu gwiazd, obserwowane w Drodze Mlecznej, nie było zjawiskiem powszechnym.

Odkrycie to otwiera nowe możliwości dla astroarcheologii Wielkiego Obłoku Magellana, pozwalając szczegółowo zmapować, jak pierwsze gwiazdy chemicznie wzbogacały wszechświat w różnych regionach. Te wyniki podkreślają, że wczesne procesy produkcyjne elementów były zależne od środowiska, w którym się odbywały.

Źródło: Universe Today