Skip to main content

Innowacyjne pomysły studentów mogą przyczynić się do przyszłych misji załogowych na Księżycu i dalej w kosmosie, a tegoroczne wyzwanie NASA, zatytułowane „Systemy nadmuchiwane do operacji na Księżycu”, może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu jednego z największych wyzwań – masy i objętości ładunków przesyłanych na Księżyc. Konkurs „BIG Idea Challenge” jest sponsorowany przez NASA i ma na celu zmniejszenie kosztów misji kosmicznych i ułatwienie powrotu astronautów na Księżyc po ponad pięćdziesięciu latach od programu Apollo.

Największym problemem nadal pozostają ograniczenia masy i objętości w misjach załogowych. Rakietowa równanie sprawia, że większe ładunki wymagają większej ilości paliwa, co skutkuje potrzebą jeszcze większych rakiet. NASA bada różne rozwiązania tego problemu, w tym wykorzystanie lokalnych zasobów do tworzenia materiałów budowlanych oraz wysyłanie nadmuchiwanych systemów, które są lekkie i można je bardzo sprasować w ładowni rakiet. Po dotarciu na miejsce docelowe mogą one być napompowane, zajmując znacznie większą przestrzeń.

Nadmuchiwane struktury mogą również zapewnić skuteczną ochronę przed ekstremalnymi warunkami na innych planetach czy księżycach. Dlatego tegoroczne wyzwanie polega na zaprojektowaniu osłon i konstrukcji, które wykorzystują elementy nadmuchiwane, takie jak wieże, anteny czy schronienia tymczasowe. NASA zachęca studentów do tworzenia kreatywnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przyszłych misjach kosmicznych.

Finaliści tego konkursu otrzymają wsparcie finansowe na dalszy rozwój swoich projektów, w tym na testowanie i materiały. Ich prace będą następnie prezentowane na dorocznym forum, gdzie zostaną poddane ocenie ekspertów z NASA i przemysłu kosmicznego. Przewiduje się także demonstracje w warunkach zbliżonych do tych panujących na Księżycu.

Konkurs „BIG Idea Challenge” stanowi ważne wsparcie dla rozwoju technologii misji kosmicznych i pokazuje, że akademickie zespoły mogą wprowadzać innowacyjne pomysły w rozwijanie technologii przydatnych w kosmicznych wyprawach. Te technologie będą niezbędne dla przyszłych misji na Marsa i inne cele poza Ziemią.

Warto zauważyć, że tegoroczne wyzwanie jest częścią większego przedsięwzięcia mającego na celu rozwijanie infrastruktury na Księżycu, co ma wpływ na długoterminowe cele NASA i jej partnerów komercyjnych. Ostatecznym celem jest nie tylko badanie i eksploracja Księżyca, ale również potencjalne osiedlenie się na nim oraz przygotowanie się do przyszłych misji kosmicznych, w tym na Marsa i dalej w kosmos.

Źródło: Universe Today