Skip to main content

Kryształy to uporządkowane struktury chemiczne, które tworzą się, gdy molekuły o podobnych właściwościach łączą się ze sobą, tworząc silne wiązania chemiczne. Do powstania kryształów mineralnych potrzebne są specjalne warunki oraz miejsce zaczepienia, czyli tzw. miejsce nukleacji, które może być np. chropowatą krawędzią skały lub ziarnem kurzu.

Na powierzchni Ziemi wiele cząsteczek rozpuszcza się w wodzie. Jeśli w wodzie znajduje się wystarczająca liczba podobnych molekuł, mogą one wytrącić się z roztworu jako ciała stałe, proces ten nazywa się wytrącaniem. Przykładem minerału, który powstaje w ten sposób, jest sól kamienna (halit) oraz trawertyn, często formujący płaskie półki w jaskiniach i okolicach gorących źródeł.

Wewnątrz skorupy ziemskiej, w miejscach, gdzie skały topnieją w magmę, podczas ochładzania mogą powstawać kryształy mineralne. Temperatury potrzebne do powstania tych kryształów są znacznie wyższe niż w przypadku wytrącania soli czy trawertynu z wody.

Kryształy mogą dostarczać naukowcom wielu informacji, na przykład o wieku skał, w których się znajdują. Metoda datowania skał na podstawie kryształów nazywa się geochronologią. Niektóre kryształy, takie jak cyrkon, są wyjątkowo trwałe i mogą przetrwać miliardy lat, dostarczając cennych informacji o historii Ziemi.

W procesie metamorfizmu, kiedy wysokie ciśnienie i temperatury w skorupie ziemskiej zmieniają skały z jednego typu w inny, powstają nowe struktury kryształów. Tak powstają spektakularne kryształy, takie jak granat, kyanit czy staurolit.

Niektóre kryształy mineralne, ze względu na swoją urodę, są cenione jako kamienie szlachetne w jubilerstwie. Najwyższą cenę za kamień szlachetny, jaką kiedykolwiek zapłacono, wynosiła 71,2 miliona dolarów za różowy diament CTF Pink Star, sprzedany na aukcji w 2017 roku.

Źródło: Yahoo News