Skip to main content

Naukowcy stworzyli trójwymiarową mapę mikroskopijnych struktur zwanych rzęskami pierwotnymi na powierzchni komórek mózgowych, która może przyczynić się do lepszego zrozumienia chorób neurologicznych. Odkrycie to, opublikowane w czasopiśmie „Neuron”, prezentuje 56 tysięcy komórek korowych – najbardziej zewnętrznej warstwy mózgu, będącej częścią dużego obszaru znanego jako mózgowie.

Rzęski pierwotne, choć nieruchome, pełnią rolę anten, odbierających sygnały ze środowiska i przekazujących je do jądra komórkowego. Są kluczowe dla komunikacji między neuronami i komórkami glejowymi, a ich struktura i organizacja w mózgu pozostawały dotąd słabo zrozumiałe. Nowa mapa uwypukla, jak rzęski są zintegrowane z siecią połączeń nerwowych, zwaną konektomem.

Odkryto, że różnorodność rzęsek może wpływać na aktywność neuronów w unikalny sposób. Wiedza ta może w przyszłości pomóc w leczeniu zaburzeń neurologicznych, gdzie funkcja rzęsek jest zaburzona.

Mapa została stworzona dzięki analizie warstw korowych mózgu, pozyskanych podczas operacji pacjenta z epilepsją. Umożliwiła ona zrozumienie, w jaki sposób rzęski współdziałają ze sobą, różniąc się kształtem i rozmiarem w zależności od rodzaju komórki oraz położenia w korze.

To przełomowe odkrycie otwiera nowe drzwi do zrozumienia, jak defekty w rzęskach pierwotnych wpływają na funkcjonowanie mózgu i mogą prowadzić do pojawienia się problemów poznawczych. Zapewnia podwaliny pod przyszłe badania nad ciliopatiami – chorobami związanymi z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu rzęsek.

Źródło: Live Science