Skip to main content

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przynoszą nadzieję osobom walczącym z uzależnieniem od alkoholu. Naukowcy odkryli, że mózg zaczyna regenerować swoje struktury już po krótkim czasie abstynencji.

Osoby cierpiące na zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) często wykazują zmniejszenie grubości kory mózgowej, która odpowiada za skomplikowane funkcje poznawcze. Zespół badawczy, którego liderem jest psychiatra Timothy Durazzo z Uniwersytetu Stanforda, zaobserwował, że już po miesiącu niepicia grubość kory zwiększa się, a po około 7 miesiącach osiąga poziom porównywalny z osobami, które nigdy nie miały problemów z alkoholem.

Naukowcy wykorzystali zaawansowaną technikę obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), aby dokładnie przyjrzeć się zmianom w 34 regionach kory mózgowej. Wyniki pokazały, że u osób po 7 miesiącach abstynencji, w 25 z 34 badanych obszarów kora mózgowa odzyskała normalną grubość.

Ciekawostką jest to, że dodatkowe czynniki, takie jak wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu czy palenie papierosów, mogły wpływać na wolniejszą regenerację. Natomiast nie stwierdzono związku między grubością kory a obecnym nadużywaniem innych substancji czy chorobami psychicznymi.

Wnioski z badań są obiecujące i mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów zdrowienia mózgu oraz skuteczniejszego leczenia AUD. Naukowcy podkreślają jednak, że ze względu na ograniczoną liczbę uczestników oraz brak różnorodności w badanej grupie, wyniki mogą nie być uniwersalne. Aby lepiej zrozumieć wpływ odzyskiwania grubości kory na funkcje mózgu, konieczne będą dalsze, bardziej obszerne badania.

Źródło: Science Alert