Skip to main content

NASA utworzyła stanowisko ds. badania Niezidentyfikowanych Anomalnych Zjawisk (UAP), inaczej znanych jako UFO. Administrator NASA, Bill Nelson, ogłosił, że agencja nie znalazła dowodów na pochodzenie pozaziemskie UAP, ale stworzy niejawne stanowisko ds. badań UAP, aby nadzorować współpracę z innymi agencjami. To stanowisko pozostaje tajemnicą z powodu obaw przed ewentualnymi nękaniem.

NASA podkreśla potrzebę eliminacji piętna związanego z raportowaniem UAP, aby zwiększyć dostępność danych. Niezależny zespół badawczy zaznaczył, że negatywna percepcja utrudnia zbieranie danych na ten temat. Agencja planuje rozwijać raportowanie obywateli i współpracować z pilotami komercyjnymi oraz publicznością.

Mimo deklarowanej transparentności NASA nie ujawniła publicznie nazwiska dyrektora ds. badań UAP, aby go ochronić przed potencjalnymi zagrożeniami.

Administrator NASA, Bill Nelson, wyraził osobiste przekonanie o istnieniu życia pozaziemskiego w ogromnym wszechświecie.

Kongres przeprowadził liczne przesłuchania na temat UAP, ale nie znaleziono wiarygodnych dowodów na obecność technologii pozaziemskiej ani obiektów, które łamią znane prawa fizyki.

Chociaż UAP miały wpływ na operacje szkoleniowe, Pentagon nie określa ich pochodzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, NASA tworzy stanowisko ds. badań UAP, starając się zwiększyć dostępność danych i eliminować negatywny obraz raportowania tych zjawisk, ale pozostaje dużo niejasności co do ich pochodzenia i natury.