Skip to main content

Badacze z Uniwersytetu w Wuhanie, Yachong An i Hao Ding, odkryli, że wewnętrzne jądro Ziemi wykazuje periodyczne oscylacje co 8,5 roku. To odkrycie ujawnia przechylenie między jądrem wewnętrznym a płaszczem o 0,17 stopnia, co wskazuje na to, że jądro wewnętrzne jest gęstsze na północno-zachodniej półkuli.

Odkrycie to może być przełomowe dla naszego rozumienia wnętrza Ziemi. Większość badań geodynamicznych zakłada znacznie większe przechylenie, około 10 stopni; nowy pomiar dostarcza narzędzia do interpretowania zjawisk na powierzchni Ziemi, które mają swoje źródło w jej rdzeniu.

Jądro Ziemi jest pełne aktywności, której jeszcze nie rozumiemy w pełni. Wiemy, że nasza planeta jest warstwowa, a w jej centrum znajduje się jądro – kula z płynnego metalu, a w środku jądra znajduje się wewnętrzne jądro, gorąca i gęsta kula z litego żelaza o średnicy około 2 450 kilometrów.

Wewnętrzne jądro Ziemi jest jej sercem w wielu aspektach. Jego powolne chłodzenie i wzrost generuje ciepło, które przyczynia się do dynamo wirującego w zewnętrznym jądrze.

To wirująca, konwekcyjna, przewodząca ciecz przekształca energię mechaniczną w energię magnetyczną, generując pole magnetyczne, które chroni naszą planetę przed promieniowaniem, utratą atmosfery i wiatrem słonecznym.

Naukowcy są bardzo zainteresowani jądrem, wewnętrznym jądrem oraz wszelkimi anomaliami, które mogą wpływać na nas, ludzi żyjących na powierzchni.

Ponieważ nie możemy bezpośrednio zmierzyć jądra, polegamy na pomiarach pośrednich, opartych na obserwacjach na powierzchni.

Ostatnie badania wykazały, że jądro Ziemi zmienia kierunek swojej rotacji co około sześć lat, co manifestuje się jako zmiana długości dnia.

W 2019 roku zespół naukowców prowadzony przez Dinga zauważył inny okres w ruchu biegunów Ziemi. Bieguny Ziemi zawsze poruszają się w bardzo wyraźny sposób i istnieje wiele różnych powodów tego zjawiska.

An i Ding kontynuowali swoje badania, szukając zmian w rotacji Ziemi, które potwierdzałyby ten sam okres. I znaleźli go. Staranne mierzenie każdego sygnału pozwoliło im na zmapowanie cech wewnętrznego jądra, które wywołałyby te zjawiska.

Wewnętrzne jądro, jak odkryli, jest przechylone względem płaszcza Ziemi o 0,17 stopnia. Inaczej mówiąc, oś obrotu wewnętrznego jądra i oś obrotu płaszcza nie są całkowicie zgodne. To powoduje „wahanie”, które obliczyli na około 8,5 roku, ponieważ obie sfery obracają się wokół nieco różnych osi.

Zmierzone sygnały są również zgodne z ostrzejszą niż oczekiwano zmianą gęstości na granicy między jądrem wewnętrznym a zewnętrznym. A wewnętrzne jądro zdaje się mieć niejednorodną gęstość, z jednej półkuli gęstszą niż z drugiej.

Te cechy mogą odgrywać rolę w sposobie, w jaki płynne zewnętrzne jądro wiruje i obraca się, a tym samym generuje pole magnetyczne Ziemi.

Jednak wydaje się, że w jądrze naszej planety dzieje się znacznie więcej, niż obecnie rozumiemy. W miarę jak nasze narzędzia i techniki się poprawiają, wszystko, co możemy zrobić, to kontynuować badanie dziwnych efektów, jakie ukryta aktywność ma na zewnętrzny świat.

Źródło: Nature