Skip to main content

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii przyniosły nam „goldene”, czyli złoto o grubości jednego atomu, które otwiera nowe możliwości w wielu sektorach przemysłu, od elektroniki po medycynę. „Goldene” to forma złota, którą uzyskuje się przez usunięcie warstw karbidu z nanolaminowanej fazy MAX Ti3AuC2. Proces ten, pozbawiony użycia szkodliwego kwasu fluorowodorowego, wykorzystuje stabilizatory takie jak bromek cetrimonium (CTAB) i cysteina, co umożliwia bezpieczne i efektywne wytwarzanie tej niezwykłej substancji. „Goldene” charakteryzuje się 9% kontrakcją siatki w porównaniu do masowego złota, co potwierdzają obserwacje mikroskopii elektronowej. Co więcej, energia wiązania elektronów Au 4f zwiększyła się o 0.88 eV, co wskazuje na znaczące zmiany w właściwościach chemicznych i fizycznych złota. Mimo że „goldene” jest stabilne na poziomie dwuwymiarowym, w praktyce może dochodzić do jego kręcenia się i aglomeracji, co jednak można kontrolować za pomocą odpowiednich środków powierzchniowo czynnych. Zastosowania „goldene” są szerokie – od ulepszania fotokatalizy po zastosowania w terapiach plazmonicznych i fototermalnych, które mogą wykorzystywać jego niezwykłe właściwości w obszarach takich jak energetyka słoneczna czy nowoczesne czujniki. Przyszłe badania nad „goldene” skupią się na optymalizacji procesów chemicznych celem dalszego rozwoju i komercjalizacji tej technologii, otwierając drogę do rewolucji w wykorzystaniu metali w skali nano.

Źródło: Nature