Skip to main content

Naukowcy uczestniczący w Projekcie Mózgu Ludzkiego odkryli, że neurony w naszych mózgach rozkładają się według matematycznej zasady, przypominającej rozkład logarytmiczno-normalny. Ta zasada przewiduje, jak neurony są rozmieszczone w różnych częściach mózgu i może pomóc w tworzeniu precyzyjnych modeli do zrozumienia działania mózgu oraz opracowywania nowych terapii na choroby neurologiczne.

W świecie statystyk, logarytm zmiennej losowej często podąża za rozkładem logarytmiczno-normalnym, który różni się od normalnego rozkładu tym, że jego krzywa jest szersza i bardziej asymetryczna. Zespół badaczy z Centrum Badawczego Jülich i Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech odkrył, że liczba neuronów w różnych obszarach mózgu różnych ssaków pasuje do tego rozkładu.

Rozkład logarytmiczno-normalny jest naturalnym wynikiem procesów mnożenia, tak jak normalny rozkład wynika z sumowania wielu niezależnych zmiennych. W badaniu wykorzystano dziewięć otwartych zestawów danych obejmujących siedem różnych gatunków: myszy, marmozety, makaki, galago, pawiany i ludzi.

Badacze podkreślają, że struktura kory mózgowej może być efektem rozwoju lub ewolucji, która nie ma związku z obliczeniami. Jednak wcześniejsze badania sugerują, że zmienność sieci neuronów mózgu może aktywnie pomagać zwierzętom w uczeniu się w zmieniających się środowiskach. Fakt, że taka sama organizacja jest obserwowana u różnych gatunków i w większości części kory mózgowej, sugeruje, że rozkład lognormalny jest wykorzystywany do konkretnych celów.

Odkrycie to może rzucić światło na to, jak mózg przechowuje i pobiera informacje oraz jak zdobywa nową wiedzę. Może to również otworzyć drogę do tworzenia nowych leków, które będą celować w konkretne obszary mózgu. Projekt Mózgu Ludzkiego zbliża się do końca swojego dziesięcioletniego wysiłku, przynosząc po drodze wiele interesujących odkryć.

Źródło: Oxford Academic