Skip to main content

Niedawne badania przeprowadzone w USA i Niemczech ujawniają, że nawet niewielkie dawki LSD, znane jako kwas lysergowy, mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz wydajność w wykonywaniu zadań, nie wywołując przy tym efektów halucynogennych. W eksperymencie wzięło udział 21 dorosłych osób, którym podano placebo lub LSD w dawkach 13 lub 26 mikrogramów. Wyniki pokazały, że dawka 26 mikrogramów zwiększa złożoność mózgu o około 12% w porównaniu z placebo, nie zmieniając przy tym świadomości uczestników.

Złożoność neuronalna, odzwierciedlająca unikatowe sygnały mózgowe, zazwyczaj koreluje z poziomami świadomości. Wyższe dawki substancji psychodelicznych mogą zwiększać tę złożoność, co sugeruje wyjaśnienie ich pozytywnych efektów. LSD działa poprzez aktywację określonego typu receptorów serotoninowych w mózgu, co prowadzi do bardziej skomplikowanych wzorców aktywności mózgowej. Zgodnie z hipotezą „entropijnego mózgu”, psychodeliki osiągają korzyści terapeutyczne poprzez zwiększenie tej złożoności neuronalnej, co w odpowiednich warunkach może zakłócać niekorzystne wzorce myślenia i zachowania.

Praktyka regularnego przyjmowania bardzo niskich dawek psychodelików, znana jako mikrodawkowanie, zyskała znaczną popularność w ciągu ostatniej dekady. Anegdotyczne relacje chwalą szeroki zakres korzyści, od poprawy nastroju po kreatywność i energię. Chociaż naukowe potwierdzenie wielu z tych twierdzeń pozostaje niepewne, mikrodawkowanie LSD może być atrakcyjną terapią, jeśli pozytywne efekty wysokich dawek można osiągnąć bez obaw związanych ze zmienionymi stanami świadomości.

Badania kontrolowane randomizowane (RCT) wśród zdrowych osób wykazały, że niskie dawki mogą poprawiać samopoczucie w niektórych aspektach, jak na przykład zmniejszanie percepcji bólu. Jednakże potrzebne są dalsze badania, aby ocenić, czy obserwowane zwiększenie złożoności neuronalnej przekłada się na wyniki poznawcze, behawioralne lub terapeutyczne. To otwiera ważne pytania o potencjalną rolę różnorodności sygnałów neuronalnych po niskich dawkach LSD w procesach świadomych, co może mieć znaczenie behawioralne i terapeutyczne.

Źródło: Nature