Skip to main content

Astronomowie opracowali nową metodę do określania masy Drogi Mlecznej, opierając się na obliczeniach prędkości ucieczki gwiazd z naszej galaktyki. Zamiast polegać wyłącznie na szacowaniu liczby gwiazd, ich mas oraz masy międzygwiezdnego gazu i pyłu, badacze skupili się na prędkościach orbitalnych gwiazd w zależności od odległości od centrum galaktycznego. Ta metoda pozwala określić górną granicę masy Drogi Mlecznej, szacowaną na 600 miliardów do biliona mas Słońca.

Nowe badanie, wykorzystując dane zebrane przez statek kosmiczny Gaia, analizuje statystyczną dystrybucję prędkości gwiazd w naszej galaktyce. Podobnie jak pył na Księżycu, który porusza się z różną prędkością w zależności od siły grawitacji, gwiazdy poruszają się w polu grawitacyjnym Drogi Mlecznej. Mierząc prędkość ucieczki na różnych dystansach od centrum galaktyki, naukowcy mogli określić całkowitą masę Drogi Mlecznej, którą obliczyli na 640 miliardów mas Słońca. Ta innowacyjna metoda może pomóc astronomom dokładniej określić masę naszej galaktyki, otwierając nowe perspektywy w zrozumieniu jej struktury i ewolucji.

Źródło: Universe Today