Skip to main content

Post, choć uważany za zdrowy przy odpowiednim nadzorze medycznym, może nie przynosić oczekiwanych korzyści w krótkich lub sporadycznych okresach. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Europy i Wielkiej Brytanii ujawniają, że dopiero po trzech dniach całkowitej rezygnacji z kalorii w organizmie zachodzą zmiany w produkcji białek, które mogą przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia. Badanie, które objęło 12 zdrowych uczestników (pięć kobiet i siedmiu mężczyzn) poścących wyłącznie na wodzie przez siedem dni, wykazało, że istotne zmiany w poziomie białek są obserwowane dopiero po trzech dniach postu.

Claudia Langenberg, epidemiolog z Queen Mary University of London, podkreśla, że jest to pierwsze takie badanie, które pozwala zrozumieć procesy zachodzące w organizmie na poziomie molekularnym podczas postu. Wyniki badań wskazują na korzyści zdrowotne postu wykraczające poza samą utratę wagi, jednakże ryzyka związane z długotrwałym brakiem kalorii są znaczące i nie mogą być ignorowane.

Post może przynieść ryzyko odwodnienia, ponieważ około 20% codziennego spożycia płynów pochodzi z pokarmów. Z tego względu, podczas postu należy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie nawodnienie organizmu. Pomimo potencjalnych korzyści, długotrwały post może być niebezpieczny i jego efekty wciąż nie są jednoznacznie potwierdzone przez badania. Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe badania pozwolą na naśladowanie korzyści płynących z postu bez konieczności poświęcania.

Najnowsze odkrycia sugerują, że korzyści zdrowotne postu, takie jak poprawa stanu sercowo-naczyniowego czy łagodzenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów, stają się widoczne dopiero po trzech dniach jego stosowania. Jednakże większość białek wraca do stanu wyjściowego zaraz po wznowieniu spożywania pokarmów, co sugeruje, że korzyści biologiczne wynikające z postu wymagają pewnej kontynuacji, aby przynieść długoterminowe efekty zdrowotne.

Choć post przez wieki był częścią ewolucji ludzkości i nasze organizmy przystosowały się do przetrwania długich okresów bez jedzenia, obecne wyniki badań podkreślają potrzebę dalszych badań, aby lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjalne korzyści zdrowotne płynące z postu.

Źródło: Nature Metabolism