Skip to main content

Naukowcy z USA dokonali przełomowego odkrycia, wykazując, że schizofrenia i proces starzenia się dzielą podobne zmiany genetyczne w dwóch różnych typach komórek mózgowych. Analiza ekspresji genów w ponad milionie komórek mózgowych pochodzących od zmarłych dawców ujawniła, że osoby z schizofrenią oraz starsi dorośli wykazują zmniejszoną aktywność określonych genów w neuronach i komórkach wspomagających zwanych astrocytami.

Zespół naukowców, wykorzystując sekwencjonowanie RNA pojedynczego jądra oraz sztuczną inteligencję, zbadali komórki z kory przedczołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za procesy poznawcze i funkcje wykonawcze. Odkryli, że neurony i astrocyty współdziałają, aktywując ekspresję specyficznej grupy genów, co nazwano Programem Synaptycznego Neuronu i Astrocytu (SNAP). To współdziałanie może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu zdolności poznawczych oraz w leczeniu zaburzeń poznawczych związanych ze starzeniem się i schizofrenią.

Badania pokazały, że zmiany w SNAP występują zarówno u zdrowych młodych osób, jak i u starszych dorosłych, w tym tych z schizofrenią, gdzie obserwuje się znaczący spadek aktywności tego programu. Schizofrenia i ryzyko jej wystąpienia są powiązane z funkcjonowaniem synaps oraz genetycznym ryzykiem obniżenia funkcji poznawczych u osób starszych, co może zwiększać ryzyko demencji.

Odkrycia te otwierają nowe możliwości w zakresie leczenia i ochrony funkcji poznawczych, zarówno w kontekście schizofrenii, jak i ogólnego procesu starzenia się mózgu. Naukowcy planują dalsze badania, aby sprawdzić, czy podobne zmiany występują w przypadku innych zaburzeń, takich jak zaburzenia dwubiegunowe czy depresja, i czy SNAP różni się w różnych regionach mózgu.

Źródło: Nature