Skip to main content

Niedawno zespół astrogeologów odkrył w meteorycie znalezionym na Antarktydzie niezwykle rzadkie ziarno pyłu, pochodzące z okresu przed powstaniem Układu Słonecznego. To drobny kawałek minerału zwanego oliwinem, którego skład izotopowy jest tak niezwykły, że musiał powstać w gwieździe umierającej zanim narodził się nasz Układ Słoneczny. Takie pradawne ziarna są cenne, ponieważ mogą nam wiele powiedzieć o różnych środowiskach gwiazdowych w galaktyce.

Ziarno oliwinu zostało odkryte w meteorycie Allan Hills 77307 dzięki technice zwanej tomografią atomową. Badania wykazały, że posiada ono skład izotopowy magnezu, który znacznie odbiega od tego, co znamy w naszym Układzie Słonecznym. Jest to najwyższy odkryty dotąd stosunek izotopowy magnezu, co wskazuje na jego pochodzenie z niedawno odkrytego typu gwiazdy – supernowej palącej wodór.

Meteoryty, jako kamienie spadające na Ziemię z kosmosu, są dla nas czasem kapsułami czasu, oferującymi informacje o składzie pyłu, z którego powstały. Większość z nich to fragmenty naszego własnego Układu Słonecznego, ale czasem zdarza się znaleźć w nich coś, co powstało znacznie dalej w kosmosie.

Odkrycie to nie tylko rzuca nowe światło na zrozumienie gwiazd i supernowych, ale także pokazuje, jak naukowcy stają się coraz bardziej wprawni w znajdowaniu i analizowaniu takich kosmicznych igieł w stogu siana.

Źródło: The Astrophysical Journal