Skip to main content

Nowa komórka macierzysta kości odkryta przez naukowców z Weill Cornell Medical College jest przyczyną przedwczesnego sklejenia się czaszki u niemowląt. To odkrycie otwiera nowe perspektywy w leczeniu craniosynostosis, schorzenia występującego u jednego na 2,500 niemowląt, które może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju mózgu.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature, ujawniło, że mutacja genów craniosynostosis powoduje nieprawidłowe rozprzestrzenianie się komórek macierzystych DDR2+, które tworzą kość w czaszce. Wcześniej nieznane komórki CTSK+, które normalnie hamują te komórki DDR2+, zostają w wyniku mutacji zniszczone, co sprzyja nadmiernemu namnażaniu się komórek DDR2+.

Wyniki badań przeprowadzonych na myszach oraz próbkach tkanek ludzkich pozyskanych z operacji craniosynostosis sugerują, że hamowanie rozprzestrzeniania się komórek DDR2+ za pomocą leków może być używane jako dodatkowa terapia obok chirurgii, co może ograniczyć liczbę potrzebnych operacji lub poprawić ich wyniki.

Oprócz tego badacze planują dalsze badania nad innymi populacjami komórek macierzystych tworzących kość w czaszce, co może prowadzić do jeszcze głębszego zrozumienia tego procesu i dalszych sposobów leczenia craniosynostosis.

To odkrycie pokazuje, jak ważne jest badanie komórek macierzystych i ich roli w rozwoju chorób genetycznych, otwierając nowe perspektywy w dziedzinie medycyny regeneracyjnej i terapii genowej.

Źródło: Nature

Zdjęcie: Koncepcyjna wizualizacja nowej komórki macierzystej. Nature