Skip to main content

Badacze coraz bardziej zdają sobie sprawę z roli, jaką odgrywają mchy w ekosystemach. W przeprowadzonym badaniu zbadano mchy w ośmiu różnych ekosystemach, obejmujących niemal 9,4 mln km² powierzchni, co stanowi niemal tyle co Chiny lub Kanada.

Wyniki tych badań były zaskakujące. Okazało się, że mchy pełnią kluczowe funkcje w ekosystemach. Przede wszystkim przyczyniają się do obiegu niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot i fosfor, co wspomaga rozwój innych organizmów. Ponadto, mchy działają jako pochłaniacze dwutlenku węgla, przyczyniając się do zmniejszenia ilości tego gaz cieplarnianego w atmosferze. To oznacza, że mchy pomagają w zwalczaniu zmian klimatu.

Jednym z kluczowych wniosków z badań jest to, że mchy wydają się pochłaniać aż sześciokrotnie więcej dwutlenku węgla niż wcześniej sądzono. Mają one zdolność przyciągania cząsteczek wody z atmosfery, co umożliwia im przetrwanie w trudnych warunkach.

Co więcej, mchy pełnią rolę fizycznej podpory dla innych roślin i tworzą mikroklimaty, które sprzyjają wzrostowi niektórych gatunków roślin. Mimo że mchy nie posiadają tkanki przewodzącej, takiej jak xylem i floem, co umożliwiałoby im przewodzenie składników odżywczych i wody, to jednak są niezwykle odporne. Przykładem jest gatunek mchu z Australii, który przetrwał w suchym stanie przez 100 lat i został przywrócony do życia dzięki niewielkiej ilości wody.

Odkrycia te wskazują, że mchy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, a ich rola jest szczególnie istotna w obszarach o zdegradowanych glebach lub w środowiskach, gdzie roślinność ma trudności z rozwojem, takich jak tundra czy pustynie.

Warto podkreślić, że nie tylko w środowiskach naturalnych mchy odgrywają istotną rolę. Są one także kluczowe w obszarach zdegradowanych przez działalność człowieka, zarówno w środowisku miejskim, jak i na terenach naturalnych.

Badacze rozważają strategie reintrodukcji mchów w obszarach o zniszczonych glebach, aby przyspieszyć proces odnowy terenów, które ucierpiały z powodu działalności człowieka. W ten sposób mchy mogą przyczynić się do przywracania zdrowia ekosystemom i stwarzania bardziej zrównoważonych warunków życia na naszej planecie.

Źródło: Yahoo News