Skip to main content

Naukowcy odkryli, jak rozmnażają się niesamowicie wytrzymałe stworzenia z gatunku niesporczaków, zwane potocznie „niedźwiedziami wodnymi”. Te mikroskopijne organizmy, znane z odporności na ekstremalne warunki, takie jak próżnia kosmiczna czy promieniowanie UV, od dawna intrygowały badaczy ze względu na trudności w odróżnieniu płci.

Okazuje się, że samice mogą wydzielać chemiczny sygnał, który przyciąga samce. Badania przeprowadzone przez Justine Chartrain z Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii i jej zespół wykazały, że w środowisku wodnym samce skierowały się w stronę samic. Eksperymenty przeprowadzone w „arenie” z dwiema oddzielnymi komorami, w których umieszczano osobno samce i samice, potwierdziły tę teorię. Samce spędzały więcej czasu w pobliżu samic niż samców, co sugeruje, że są w stanie wyczuć obecność samic w swoim otoczeniu.

Badacze zastanawiali się także, czy niesporczaki mogą śledzić chemiczny szlak w innym medium niż woda, dlatego przeprowadzili testy w substancji podobnej do galaretki, zwaną agarem. Wyniki pokazały, że w agarze samce czasami podążały za samicami po przypadkowym spotkaniu. Samice natomiast ignorowały samców. Wyniki sugerują, że niesporczaki lokalizują partnerów płci przeciwnej tylko w środowisku wodnym, a to samce aktywnie poszukują samic w celu rozmnażania.

Źródło: Live Science