Skip to main content

Naukowcy z Narodowego Obiektu Zapłonu w USA osiągnęli przełom w dziedzinie fuzji laserowej, tworząc reakcję, która po raz pierwszy wyprodukowała więcej energii, niż zostało do niej dostarczone. Jest to wynik ponad pięciu dekad badań i dowód na to, że fuzja jądrowa w laboratorium, oparta na zasadach fizyki, jest możliwa. Fuzja jądrowa, proces łączenia atomów w większe, może dostarczyć obfite źródło czystej energii bez emisji gazów cieplarnianych czy odpadów radioaktywnych, charakterystycznych dla obecnych metod produkcji energii.

Eksperymenty przeprowadzone w laboratorium naśladują na małą skalę procesy zachodzące w Słońcu i gwiazdach, wykorzystując potężne lasery do podgrzewania i zwiększania ciśnienia w kapsule z paliwem, co prowadzi do implozji i fuzji atomów deuteru i trytu w hel, uwalniając energię. W grudniu 2022 roku, badacze wstrzyknęli do paliwa 2,05 megadżuli energii, uzyskując w rezultacie 3,15 megadżuli, co oznacza, że reakcja wyprodukowała około 1,5 raza więcej energii niż zostało zużyte.

Te wyniki, po szczegółowym przeglądzie przez niezależnych naukowców, zostały opublikowane w serii artykułów. Oprócz udoskonalenia mieszanki paliwowej i eliminacji wad w ściankach kapsuły, zwiększono także masę kapsuły i ilość użytego paliwa, co pozwoliło na osiągnięcie jeszcze wyższej wydajności w kolejnych eksperymentach w 2023 roku, generując 3,88 megadżuli energii z tej samej ilości energii wstępnej.

Pomimo tych obiecujących wyników, droga do komercyjnego wykorzystania fuzji jądrowej jest jeszcze długa. Eksperymenty te wymagają ogromnych ilości energii do zasilania laserów, znacznie więcej niż aktualnie może wyprodukować cała sieć energetyczna USA. Naukowcy podkreślają również, że mimo potencjału fuzji jądrowej w produkcji czystej energii, nie jest to rozwiązanie natychmiastowe na kryzys klimatyczny. Rozwój komercyjnych instalacji fuzji jądrowej może zająć jeszcze dekady, podczas gdy do 2030 roku musimy znacznie zmniejszyć globalne emisje dwutlenku węgla. Na szczęście, dysponujemy już technologiami odnawialnymi, które mogą nam w tym pomóc.

Źródło: Science Alert