Skip to main content

Największa znana liczba pierwsza, odkryta dzięki projektowi rozproszonego obliczania GIMPS, nosi nazwę M82589933 i zawiera ponad 24 miliony cyfr. Liczby pierwsze, które można podzielić tylko przez 1 i samą siebie, są od dawna przedmiotem badań matematyków. Najnowsze odkrycie, M82589933, jest tzw. liczbą pierwszą Mersenne’a, nazwaną tak od imienia francuskiego mnicha Mariana Mersenne’a, który badał te liczby ponad 350 lat temu.

Do obliczenia tej liczby, mnoży się 2 przez siebie 82,589,933 razy, a następnie odejmuje 1. Odkrycie to było możliwe dzięki międzynarodowej współpracy wolontariuszy, którzy uruchamiali specjalny software na swoich komputerach, by wspólnie rozwiązywać problemy matematyczne, w tym przypadku znajdowanie liczb pierwszych Mersenne’a. Projekt GIMPS działa nieprzerwanie od 1996 roku, co czyni go najdłużej działającym projektem obliczeniowym tego typu.

Odkrywanie takich liczb jest ważne, ponieważ liczby pierwsze mają kluczowe znaczenie w matematyce i informatyce, w tym w kryptografii. Chociaż znalezienie i zweryfikowanie nowej największej liczby pierwszej jest procesem czasochłonnym, nawet przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów i superkomputerów, metody używane do sprawdzania liczb Mersenne’a są szybsze niż te stosowane dla innych rodzajów liczb pierwszych.

Ostatnia największa znana liczba pierwsza została odkryta w 2018 roku, a od tego czasu nie znaleziono żadnej nowej. Matematycy na całym świecie nadal poszukują kolejnych, jeszcze większych liczb pierwszych, co stanowi fascynującą część badań matematycznych.

Źródło: Live Science