Skip to main content

Roald Dahl, słynny pisarz, być może trafnie przewidział, że rośliny reagują na ból „krzykiem”. Nie w taki sposób, jak ludzie, ale przez emitowanie dźwięków w ultradźwiękowych częstotliwościach, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha, które nasilają się, gdy roślina staje się zestresowana.

Według badania opublikowanego w 2023 roku, może to być jeden ze sposobów, w jaki rośliny komunikują swój stres do otoczenia. Ewolucyjna biolożka Lilach Hadany z Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu zauważa, że nawet na pozornie cichym polu, istnieją dźwięki, których nie słyszymy, a te dźwięki przenoszą informacje. Część zwierząt jest w stanie usłyszeć te dźwięki, sugerując, że rośliny i organizmy żyjące w ich otoczeniu mogą wchodzić w akustyczne interakcje.

Podczas stresu rośliny przechodzą zauważalne zmiany, takie jak uwalnianie silnych aromatów, zmiana koloru czy kształtu, które mogą sygnalizować niebezpieczeństwo dla innych roślin w pobliżu. Jednakże, czy rośliny emitują także inne rodzaje sygnałów, takie jak dźwięki, do tej pory nie zostało w pełni zbadane.

Aby zbadać tę kwestię, Hadany i jej koledzy zarejestrowali dźwięki wydawane przez rośliny pomidora i tytoniu w różnych warunkach, zarówno w izolowanej komorze akustycznej, jak i w normalnym środowisku szklarni. Następnie wykorzystali algorytm uczenia maszynowego do różnicowania dźwięków wydawanych przez rośliny nienaruszone, odwodnione oraz te, których łodygi zostały przecięte.

Okazało się, że rośliny emitują dźwięki przypominające trzaski lub kliknięcia o częstotliwościach zbyt wysokich dla ludzkiego ucha, słyszalne w promieniu ponad metra. Rośliny poddane stresowi wydają znacznie więcej dźwięków, nawet do około 40 kliknięć na godzinę, w zależności od gatunku. Warto zaznaczyć, że rośliny zaczynają „klikać” bardziej, zanim pojawią się widoczne oznaki odwodnienia, co nasila się, gdy roślina staje się coraz bardziej spragniona, a następnie ustaje, gdy roślina więdną.

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób dźwięki są produkowane ani czy inne stresujące warunki mogą indukować dźwięk. Jednakże badanie pokazało, że algorytm może nauczyć się identyfikować i rozróżniać dźwięki roślin, co sugeruje, że inne organizmy mogłyby zrobić to samo i reagować na dźwięki stresowanych roślin na różne sposoby.

Dla ludzi implikacje są jasne; moglibyśmy dostosować się do sygnałów stresu wysyłanych przez rośliny i podlewać je, zanim stanie się to problemem. Badania wskazują, że rośliny mogą zwiększać swoją tolerancję na suszę w odpowiedzi na dźwięk, co sprawia, że dalsze badania w tym kierunku wydają się być obiecujące.

Źródło: Cell