Skip to main content

Rosyjski satelita rozpadł się na ponad 100 kawałków na orbicie, zmuszając astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do schronienia się na około godzinę.

Nie ma jeszcze szczegółów dotyczących przyczyny rozpadu satelity RESURS-P1, który Rosja ogłosiła martwym w 2022 roku. Dowództwo Kosmiczne USA, które śledzi chmurę odłamków, stwierdziło, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla innych satelitów. Wydarzenie miało miejsce około godziny 10 rano w środę, na orbicie w pobliżu stacji kosmicznej. Amerykańscy astronauci na pokładzie ISS schronili się w swoich statkach kosmicznych na około godzinę.

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos nie odpowiedziała na prośbę o komentarz ani publicznie nie potwierdziła tego wydarzenia. Dowództwo Kosmiczne USA poinformowało, że satelita rozpadał się na „ponad 100 kawałków możliwych do śledzenia”.

Duże zdarzenia generujące odłamki na orbicie są rzadkie, ale coraz bardziej niepokojące, ponieważ przestrzeń kosmiczna staje się zatłoczona sieciami satelitarnymi, które są niezbędne w codziennym życiu na Ziemi. Rozpad satelity nastąpił na wysokości około 355 km na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie operują tysiące satelitów, w tym sieć Starlink firmy SpaceX oraz chińska stacja kosmiczna.

„Ze względu na niską orbitę tej chmury odłamków szacujemy, że minie kilka tygodni do kilku miesięcy, zanim zagrożenie minie,” powiedziała LeoLabs.

Około 25 000 kawałków iększych niż 10 cm w przestrzeni kosmicznej, spowodowanych przez eksplozje satelitów lub kolizje, budzi obawy o możliwość wystąpienia efektu Kesslera – zjawiska, w którym kolizje satelitów z odłamkami mogą stworzyć kaskadowe pole bardziej niebezpiecznych śmieci.

Rosja wywołała krytykę ze strony USA i innych krajów w 2021 roku, gdy uderzyła w jednego ze swoich nieczynnych satelitów pociskiem anty-satelitarnym (ASAT). Eksplozja stworzyła tysiące orbitalnych odłamków. Jonathan McDowell, astronom z Harvardu, powiedział, że trudno mu uwierzyć, że Rosja użyła tak dużego satelity jako celu ASAT. On i inni analitycy spekulowali, że rozpad bardziej prawdopodobnie mógł być spowodowany problemem z satelitą, takim jak pozostałe paliwo na pokładzie powodujące eksplozję.

Martwe satelity pozostają na orbicie, aż zstąpią do atmosfery ziemskiej, gdzie spalą się w wyniku tarcia, lub zostaną przesunięte na „orbitalne cmentarzysko” na wysokości 36 000 km od Ziemi, aby zmniejszyć ryzyko kolizji z aktywnymi satelitami. Roskosmos wycofał satelitę RESURS-P1 z użycia w 2021 roku z powodu awarii sprzętu na pokładzie.

Sześciu amerykańskich astronautów na ISS zostało ostrzeżonych przez NASA o konieczności schronienia się w swoich statkach kosmicznych. Astronauci opuścili swoje schronienia po około godzinie i wznowili normalne prace na stacji.

Obawy dotyczące kolizji satelitów i wojen kosmicznych zwiększają pilność wezwania do ustanowienia międzynarodowego mechanizmu zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej.

Źródło: Yahoo News