Skip to main content

Niedawno doszło do fascynującego odkrycia dwóch meteorytów w Południowej Afryce, dokonanego przez rolnika o imieniu Gideon Lombaard. Meteoryty, znane jako Brierskop i Wolfkop, stanowią znaczący wkład w badania kosmicznych ciał.

Meteoryty to fragmenty skał z kosmosu, które opadają na Ziemię w spektakularnych zjawiskach meteorytów. Fascynują one ludzi od wieków i dostarczają naukowcom wglądu w historię powstania naszego Układu Słonecznego oraz życia na naszej planecie.

Południowa Afryka, w której badane są meteoryty, stała się miejscem wyjątkowego odkrycia. W roku 2021 rolnik Gideon Lombaard zgłosił, że znalazł dwa fragmenty meteorytów, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że oba fragmenty pochodzą z różnych zdarzeń kosmicznych, mimo że zostały znalezione w odległości jednego kilometra od siebie.

W sierpniu tego roku Komitet Nomenklatury Meteoritical Society formalnie zaakceptował propozycję, że są to różne meteoryty. Brierskop i Wolfkop to ich oficjalne nazwy, nawiązujące do miejsc ich znalezienia.

To odkrycie podniosło liczbę potwierdzonych meteorytów w Południowej Afryce do 51, co stanowi największą liczbę w Afryce Subsaharyjskiej. W porównaniu z ponad 14 000 meteorytami odnalezionymi na Saharze, liczba meteorytów z Południowej Afryki jest nadal stosunkowo niewielka.

Meteoryty są trudne do znalezienia, ponieważ pochodzą z kosmosu i zazwyczaj zawierają żelazo, które ulega degradacji po kontakcie z tlenem i wodą. Dlatego większość meteorytów znajduje się w suchych klimatach, takich jak Antarktyda i pustynia Sahara.

Gideon Lombaard natknął się na te dwa meteoryty podczas swojej codziennej pracy na farmie. Meteoryt Brierskop waży 21,19 gramów i jest typu chondrytowego, datowanego na 4,567 miliarda lat. Wolfkop, drugi z odkrytych meteorytów, waży 90,26 gramów i jest także chondrytem.

Badania wykazały, że oba meteoryty różnią się między sobą. Brierskop zawiera mniej żelaza metalicznego i żelaza w swoich minerałach niż Wolfkop. Chondrule, czyli cząstki wewnątrz skał, są lepiej zachowane w Brierskop, co wskazuje na mniejsze nagrzewanie się na macierzystej asteroidzie przed kolizją.

Oba meteoryty są teraz przechowywane na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu, zgodnie z wymogami Meteoritical Society i południowoafrykańską ustawą o dziedzictwie kulturowym.

To ciekawe odkrycie podkreśla znaczenie meteoritów jako źródła wiedzy o naszym Układzie Słonecznym oraz jako dziedzictwa kulturowego. Ocenia się, że codziennie na Ziemię spada od 10 do 50 meteorytów, a nowe technologie oraz zaangażowanie społeczeństwa mogą przynieść kolejne fascynujące odkrycia. Warto zauważyć, że przed odkryciem tych dwóch meteorytów, Południowa Afryka miała potwierdzonych 49 meteorytów. Nie ma wątpliwości, że więcej z nich czeka na swoje odkrycie.

Źródło: Yahoo News