Skip to main content

Teoria grawitacji Einsteina, ogólna teoria względności, choć od ponad stulecia odnosi sukcesy, ma teoretyczne braki. Przewiduje ona swoje ograniczenia w obszarach takich jak osobliwości czasoprzestrzenne w czarnych dziurach i Wielki Wybuch.

Ogólna teoria względności została przetestowana głównie w słabym polu grawitacyjnym i może nie wyjaśniać wszystkich zjawisk we wszechświecie. Teoretycy sugerują, że powinny występować odchylenia od tej teorii.

Einstein uważał, że nasz wszechświat powstał w Wielkim Wybuchu, a osobliwości czasoprzestrzenne wskazują na potrzebę bardziej podstawowej teorii. Mechanika kwantowa, która rządzi w małych skalach, mogłaby rozwiązać te osobliwości. Jednak próby połączenia ogólnej teorii względności z fizyką kwantową wprowadzają odchylenia od teorii Einsteina.

Teoria Einsteina przetrwała wiele testów, ale nowe odkrycia, takie jak przyspieszenie wszechświata odkryte w 1998 roku, sugerują możliwość istnienia alternatywnych teorii grawitacji. Model ΛCDM, oparty na ogólnej teorii względności, zakłada istnienie egzotycznej ciemnej energii, lecz jej natura pozostaje nieznana.

Obecnie istnieje wiele alternatyw dla grawitacji Einsteina. Naukowcy badają te teorie, licząc na to, że przyszłe postępy w astronomii wielosygnałowej odkryją modyfikacje ogólnej teorii względności w obszarach silnej grawitacji.

Źródło: Live Science