Skip to main content

Ostatnie badania naukowe wskazują, że ludzkie zachowania mogą być lepiej wyjaśnione przez mechanikę kwantową niż tradycyjne prawa prawdopodobieństwa. Mechanika kwantowa, zajmująca się zachowaniem natury na poziomie atomów i cząstek subatomowych, stosuje odmienne zasady prawdopodobieństwa niż te używane w codziennych sytuacjach.

Zjawisko „niewytłumaczalnej” ludzkiej irracjonalności, badane przez noblistę Daniela Kahnemanna i innych naukowców, często wykracza poza ramy klasycznej teorii prawdopodobieństwa. Przykładem jest eksperyment z udziałem studentów, którzy inaczej decydowali o wakacjach, znając lub nie znając wyników egzaminów. Ta nieprzewidywalność pasuje do zasad mechaniki kwantowej, gdzie kolejność zadawania pytań może wpływać na odpowiedzi – podobnie jak w eksperymentach kwantowych, kolejność pomiarów może zmieniać wyniki.

Te obserwacje doprowadziły do powstania nowego pola badawczego w naukach kognitywnych – „kognicji kwantowej”. Zajmuje się ono badaniem, czy ludzki mózg przetwarza informacje w sposób podobny do komputerów kwantowych, choć na razie nie ma na to jednoznacznych dowodów.

Oprócz ludzkiego mózgu, zasady te mogą dotyczyć innych form życia. Na przykład rośliny, które efektywnie przetwarzają informacje z otoczenia, mogą to robić efektywniej niż najlepsze współczesne komputery. Oznacza to, że rośliny mogą szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków, takich jak kierunek światła.

To odkrycie ma również implikacje dla rozwoju sztucznej inteligencji. Jeśli ludzkie zachowania lepiej opisuje mechanika kwantowa, to AI powinna być oparta na zasadach kwantowych, a nie klasycznych. Taki kierunek badań nazywany jest „sztuczną inteligencją kwantową” (AQI) i może prowadzić do stworzenia systemów AI, które zachowują się bardziej jak ludzie.

Źródło: Science Alert