Skip to main content

Zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla naszych serc, alarmują naukowcy. W wyniku wzrostu temperatur i ekstremalnych upałów przewiduje się, że do połowy tego stulecia liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych może się potroić. Jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania zmniejszające emisje gazów cieplarnianych, ryzyko to może wzrosnąć jeszcze bardziej. Warto zaznaczyć, że to nie tylko problem USA – skutki odczujemy na całym świecie.

Badania wykazują, że starzejąca się populacja oraz brak dostępu do klimatyzacji i obszarów zielonych mogą zaostrzyć wpływ zmian klimatycznych na zdrowie, szczególnie w uboższych społecznościach. Problem jest znacznie poważniejszy niż się wydaje, ponieważ prognozy skupiają się głównie na zgonach, podczas gdy nieśmiertelne zawały serca, udary i hospitalizacje z powodu niewydolności serca także są powiązane z ekstremalnymi upałami.

Zmiany klimatyczne mają także wpływ na wzrost zachorowań na kamienie nerkowe z powodu odwodnienia. Jest to bolesna dolegliwość, której występowanie zwiększa się wraz ze wzrostem temperatur. Naukowcy szacują, że w stanach takich jak Karolina liczba zachorowań na kamienie nerkowe może wzrosnąć nawet o 3,9%.

Dlatego konieczne jest podjęcie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i dostosowania się do zmian klimatycznych. To nie tylko kwestia zdrowia, ale także przyszłości naszej planety. Warto inwestować w zrównoważone źródła energii i działać na rzecz ochrony środowiska, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych.

Źródło: Yahoo News