Skip to main content

W XVII wieku holenderski naukowiec Christiaan Huygens dokonał przełomowych odkryć w dziedzinie fizyki, badając naturę światła i mechanikę ruchu obiektów. Jego teoria fal świetlnych dała początek optyce fizycznej, zajmującej się interferencją, dyfrakcją i polaryzacją światła. Huygens jest również znany jako twórca pierwszego wahadłowego zegara, który przez prawie 300 lat był najdokładniejszym zegarem, aż do czasów rewolucji przemysłowej.

Obecnie, naukowcy z Institute of Technology w New Jersey odkryli zaskakujące połączenia między dwiema pozornie odmiennymi dziedzinami: optyką i mechaniką klasyczną. Wykorzystując teorię wahadeł Huygensa, opublikowaną przed ponad 350 laty, badacze ujawnili nowe związki między niektórymi fundamentalnymi właściwościami światła.

W swoich obliczeniach naukowcy skupili się na dwóch właściwościach światła: polaryzacji i rodzaju korelacji zwanej splątaniem klasycznym. Polaryzacja odnosi się do kierunku drgań fali świetlnej, a splątanie opisuje korelacje między właściwościami obiektów. Chociaż światło jest często opisywane zarówno jako fala, jak i cząstka, badacze ujawnili, że istnieją głębokie powiązania między tymi dwiema koncepcjami, nawet w kontekście fizyki klasycznej.

Warto zaznaczyć, że odkrycie to nie rozwiązuje wszystkich tajemnic natury światła, ale pomaga zrozumieć istniejące związki między pozornie odmiennymi zjawiskami w fizyce.

Źródło: Science Alert