Skip to main content

Nowo opracowany model sztucznej inteligencji (AI) jest w stanie określić wysokie ryzyko rozwoju raka płuc u osób niepalących, analizując tylko jedno zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Narzędzie to, nazwane „CXR Lung-Risk”, zostało przetestowane na tysiącach zdjęć rentgenowskich osób w wieku od 55 do 74 lat, które nie palą.

Badanie wykazało, że 28% badanych osób niepalących zostało zaklasyfikowanych jako osoby o wysokim ryzyku zachorowania na raka płuc. W tej grupie niemal 3 na 100 osób rozwinęło raka płuc w ciągu sześciu lat, co jest ponad dwukrotnie wyższe niż minimalny próg ryzyka, przy którym zaleca się badania przesiewowe.

Model „CXR Lung-Risk” to głęboki algorytm uczenia się, który uczy się rozpoznawać wzorce na podstawie własnych doświadczeń, przetwarzając dane przez wiele warstw sieci neuronowych. Algorytm został wytrenowany na podstawie 147 497 zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej 40 643 osób, zarówno palących, jak i niepalących, z badania przesiewowego raka prostaty, płuc, jelita grubego i jajnika (PLCO), przeprowadzonego w latach 1993-2001.

AI następnie analizowało zdjęcia rentgenowskie z lat 2013-2014 od 17 407 osób niepalących, aby określić prawdopodobieństwo przyszłego rozpoznania, klasyfikując pacjentów na grupy o niskim, średnim i wysokim ryzyku.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, którzy później rozwinęli raka płuc, mieli ponad dwukrotnie większe ryzyko rozwoju choroby w porównaniu z grupą niskiego ryzyka. Wyniki te przekraczają próg ryzyka 1,3% niezbędny do zalecenia badań przesiewowych.

Źródło: Live Science