Skip to main content

Nowe badania sugerują, że pewne chemikalia znane jako PFAS (per- i polifluoroalkilowe substancje), nazywane „chemikaliami wieczności”, mogą przyspieszać rozwój raka jelita grubego. PFAS to silne związki chemiczne, które są wyjątkowo trwałe w środowisku. Często występują w przedmiotach codziennego użytku oraz w produktach przemysłowych, takich jak pianka gaśnicza, którą regularnie używają strażacy. Właśnie dlatego strażacy mają wyższe stężenie PFAS we krwi w porównaniu z ogólną populacją.

Eksperci z Uniwersytetu Yale, w tym epidemiolog Caroline H. Johnson i fizjolog Jie Zheng, przeprowadzili badania na hodowlach komórek raka jelita grubego. Wyniki pokazały, że po ekspozycji na PFAS komórki te wykazywały zwiększoną ruchliwość, co jest cechą charakterystyczną rozprzestrzeniania się raka (metastazy). Badanie wykorzystało również technikę zwaną metabolomiką, która pozwala na analizę metabolitów, czyli małych cząsteczek takich jak aminokwasy, lipidy i białka.

Zmiany w metabolizmie komórek raka po ekspozycji na PFAS obejmowały zmiany w aminokwasach, kwasach tłuszczowych oraz białkach sygnalizacyjnych związanych z metastazą. Ujawniono również, że substancje zazwyczaj przeciwzapalne i ochronne przeciwko rakowi były obniżone po ekspozycji na te chemikalia. Zmiany te były bardziej widoczne w komórkach z mutacją w genie KRAS, co sugeruje, że raki z tą mutacją mogą być bardziej podatne na rozprzestrzenianie się po kontakcie z PFAS.

Chociaż badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, ich wyniki wskazują na potencjalne zagrożenie, jakie PFAS mogą stanowić dla osób narażonych na wysokie stężenia tych chemikaliów. Autorzy badania podkreślają konieczność monitorowania tych substancji, aby chronić zdrowie ludzi oraz zachęcają do przeprowadzenia dalszych badań klinicznych.

Źródło: ACS Publications