Skip to main content

Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae są jednymi z głównych przyczyn śmiertelnych zakażeń krwiobiegu, zwłaszcza u osób z chorobami zapalnymi jelit. Niedawne badania wykazały, że te patogeny są niezwykle wrażliwe na ludzką krew, co może tłumaczyć ich skłonność do przedostawania się do krwiobiegu. W eksperymentach z wykorzystaniem mikrofluidyki odkryto, że nawet niewielkie ilości ludzkiej surowicy mogą przyciągać bakterie, które następnie skupiają się w jej źródle. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa chemotaksja – zdolność bakterii do poruszania się w kierunku największego stężenia substancji chemicznej, w tym przypadku aminokwasu L-seryna, który jest obficie obecny w surowicy.

Badania wykazały również, że struktury białkowe bakterii Salmonella odpowiedzialne za rozpoznawanie L-seryny są zachowane wśród wielu patogenów, co sugeruje, że mechanizm ten może być wspólny dla różnych szkodliwych bakterii. Zrozumienie tego zjawiska może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z zakażeniami bakteryjnymi, szczególnie w kontekście chorób zapalnych jelit, gdzie uszkodzenia tkankowe mogą prowadzić do ciężkich krwawień i sepsy.

Niniejsze odkrycia otwierają nowe perspektywy dla potencjalnych strategii leczenia, które mogłyby blokować chemotaksję bakterii, potencjalnie ograniczając ich zdolność do wywoływania poważnych infekcji krwiobiegu.

Źródło: eLive