Skip to main content

Biologia kwantowa to nowa, interdyscyplinarna dziedzina, która może zrewolucjonizować nasze rozumienie procesów biologicznych. Badając życie na skalę atomową, naukowcy odkrywają, jak kwantowe efekty, znane z fizyki, wpływają na systemy biologiczne. Choć zjawiska kwantowe są typowe dla mikroskopijnych skal, coraz więcej dowodów wskazuje, że odgrywają one kluczową rolę również w biologii.

Efekty kwantowe, takie jak tunelowanie elektronów czy superpozycja, które wydają się niemożliwe w świecie makroskopowym, mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia, jak funkcjonuje życie. Badania sugerują, że takie zjawiska wpływają na ważne funkcje biologiczne, w tym na aktywność enzymów, percepcję pola magnetycznego, metabolizm komórkowy i transport elektronów w biomolekułach.

Jednym z największych wyzwań w badaniu biologii kwantowej jest pomiar krótkotrwałych, subtelnych zmian stanów kwantowych, które prowadzą do zmian fizjologicznych. W mojej pracy buduję instrumenty do badania i kontrolowania kwantowych właściwości takich jak spin elektronów. Badania wykazały, że wiele procesów fizjologicznych jest wrażliwych na słabe pola magnetyczne, które mogą wpływać na obroty konkretnych elektronów w molekułach, a tym samym kontrolować przebieg reakcji chemicznych.

Obecnie brakuje zrozumienia, jak te procesy działają na poziomie nanoskalowym, co uniemożliwia określenie, jakie konkretne pola magnetyczne wywołują specyficzne reakcje chemiczne w komórkach. W przyszłości dostosowywanie kwantowych właściwości natury może umożliwić tworzenie terapeutycznych urządzeń, które będą nieinwazyjne, zdalnie sterowane i dostępne za pomocą telefonu komórkowego. Możliwe zastosowania to zapobieganie i leczenie chorób, jak również biowytwarzanie, na przykład zwiększanie produkcji mięsa w laboratorium.

Biologia kwantowa jako dyscyplina implikuje, że tradycyjne rozumienie procesów życiowych jest niekompletne. Dalsze badania mogą doprowadzić do nowych odkryć dotyczących pytania, czym jest życie, jak można je kontrolować i jak współpracować z naturą w budowaniu lepszych technologii kwantowych.

Źródło: Yahoo News