Skip to main content

Chiński teleskop FAST, znany również jako Tianyan czyli „Oko Nieba”, odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniach życia pozaziemskiego. Zlokalizowany w hrabstwie Pingtang w południowo-zachodnich Chinach i oddany do użytku w 2016 roku, FAST jest drugim co do wielkości pojedynczym radioteleskopem na świecie. Jego innowacyjna konstrukcja obejmuje 4,500 metalowych paneli tworzących aktywną parabolę.

W 2023 roku chińskie agencje rozpoczęły finansowanie projektu Far Neighbour Project (FNP), który wykorzystuje nowoczesne techniki obserwacyjne w poszukiwaniu sygnałów od zaawansowanych cywilizacji. FNP koncentruje się na pobliskich gwiazdach, systemach egzoplanet, lokalnych gromadach kulistych i innych obiektach. Zespół prowadzony przez Tong-Jie Zhanga opublikował artykuł, w którym opisuje, jak planują wykorzystać FAST wraz z nowymi metodami analizy danych obserwacyjnych.

FAST wykorzystuje dwie nowe metody obserwacji. Pierwsza to metoda MultiBeam Coincidence Matching (MBCM), podobna do metody On-Off stosowanej w obserwacjach SETI. MBCM wykorzystuje 19-kanałowy odbiornik FAST do jednoczesnego rejestrowania danych w głównym i zewnętrznych wiązkach. Druga metoda, MultiBeam Point-Source Scanning (MBPS), również korzysta z odbiornika FAST i jest szczególnie wrażliwa na trwałe wąskopasmowe sygnały. Obydwie techniki znacznie zwiększają szybkość przetwarzania obserwacji i pozwalają na bardziej wnikliwe obserwacje większej liczby obiektów niebieskich.

Choć do tej pory nie znaleziono dowodów na istnienie inteligencji pozaziemskiej, te nowe metody zwiększają szanse na wykrycie takich sygnałów, jeśli istnieją. Projekt FNP ma potencjał do prowadzenia badań przez tysiąclecia, ale zespół nie opisuje szczegółowo, jak ich metody mogą być implementowane przez tak długi czas z uwagi na szybki postęp technologiczny.

Źródło: Universe Today