Skip to main content

Najnowsze obserwacje kosmosu, przeprowadzone za pomocą Instrumentu Spektroskopowego Ciemnej Energii (DESI), mogą wywrócić dotychczasowe rozumienie ciemnej energii i przyszłości wszechświata. Zgodnie z obecnym modelem standardowym kosmosu, zwanym modelem Lambda-CDM, ciemna energia jest siłą powodującą coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Jednakże, dane z pierwszego roku pracy DESI wskazują, że ciemna energia może z czasem słabnąć.

W ciągu zaledwie jednej piątej czasu trwania misji DESI, zebrane dane już teraz obiecują rewolucję w kosmologii i budzą duże emocje wśród astronomów. „Odkrycie ewoluującej ciemnej energii mogłoby być równie przełomowe, jak odkrycie przyspieszonego rozszerzania się wszechświata,” mówi Luz Ángela García Peñaloza z Universidad ECCI w Kolumbii.

Zgodnie z modelem LCDM, ciemna energia, reprezentowana przez stałą kosmologiczną lambda, powinna być stała w czasie. Jednak obserwacje DESI sugerują, że „równanie stanu” wszechświata nie jest zgodne z modelem LCDM, a ciemna energia może z czasem ewoluować.

Jeśli te nowe wyniki się potwierdzą, mogą oznaczać, że stała kosmologiczna lambda nie jest już odpowiednim reprezentantem tajemniczej siły ciemnej energii. Co więcej, może to sugerować, że zamiast w „Wielkim Rozdarciu” czy „Wielkim Chłodzie”, wszechświat zakończy swoje istnienie w scenariuszu „Big Crunch”, kiedy to zacznie się ponownie kurczyć pod wpływem grawitacji.

Naukowcy z niecierpliwością oczekują na kolejne lata obserwacji DESI, które mogą przynieść jeszcze więcej informacji na temat ciemnej energii i przyszłości wszechświata.

Źródło: Yahoo News