Skip to main content

Fizycy z Uniwersytetu Porto w Portugalii ostrzegają, że działalność ludzka może doprowadzić Ziemię do stanu nieprzewidywalnego chaosu. W badaniach opublikowanych na serwerze preprintów arXiv w kwietniu 2022 roku, naukowcy wykorzystali teorię opracowaną pierwotnie do opisu nadprzewodnictwa, aby pokazać, że przekroczenie pewnego punktu krytycznego w działalności człowieka może uniemożliwić przywrócenie równowagi klimatycznej naszej planety.

Zmiany klimatu są już zauważalne – susze, fale upałów, ekstremalne zjawiska pogodowe. Coraz częstsze katastrofy naturalne, takie jak pożary czy rekordowe temperatury, są według naukowców wynikiem spalania paliw kopalnych, wylesiania i intensyfikacji rolnictwa.

Te obserwacje skłoniły do zaproponowania nowej epoki geologicznej – Antropocenu, okresu, w którym działalność człowieka znacząco wpływa na cały system Ziemi, w tym geosferę, biosferę, hydrosferę i atmosferę. Naukowcy sugerują, że Antropocen rozpoczął się w połowie XX wieku.

Badacze, wykorzystując teorię Ginzburga-Landaua, przewidują, że ludzkość może jeszcze kierować zmianami klimatu ku stabilizacji, choć przy wyższej średniej temperaturze niż obecnie. Jednakże, w scenariuszu ekstremalnym, możemy stać się świadkami chaosu – nieprzewidywalnych fluktuacji sezonowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, co uniemożliwiłoby jakiekolwiek prognozy i przeciwdziałanie.

Badacze podkreślają, że choć katastroficzny scenariusz nie jest nieunikniony, musimy traktować go jako realną możliwość i na tej podstawie projektować strategie łagodzenia zmian klimatu i zarządzania systemem Ziemi w przyszłości. Zrozumienie tej kwestii i podjęcie działań jest kluczowe dla przyszłych pokoleń.

Źródło: Scence Alert