Skip to main content

Każde 2,4 miliona lat Mars wywiera nieoczekiwany wpływ na głębokie wody oceaniczne Ziemi. Badania geologiczne dna morskiego ujawniły, że grawitacyjna interakcja między Marsem, a Ziemią prowadzi do cyklicznych zmian w prądach oceanicznych, powtarzających się co 2,4 miliona lat. Odkrycie to pozwala naukowcom lepiej rozumieć i przewidywać zmiany klimatyczne na Ziemi.

Zespół geonaukowców z Uniwersytetu w Sydney, pod kierownictwem Adriany Dutkiewicz, zaskoczony był odkryciem tych cykli w danych z osadów morskich. Okazuje się, że są one związane z cyklami w interakcjach orbity Marsa i Ziemi wokół Słońca. W przeszłości, naukowcy zidentyfikowali „wielki cykl astronomiczny”, związany z wyrównaniem orbit Ziemi i Marsa, który ma miejsce co 2,4 miliona lat.

Chociaż bezpośrednie dowody tej interakcji w geologicznym zapisie Ziemi są rzadkie, to co udało się znaleźć, wskazuje, że szczyt tego cyklu wiąże się z wyższym promieniowaniem słonecznym na Ziemi oraz cieplejszym klimatem. Odkrycie to nie jest związane ze współczesnymi zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka.

Inne planety również wpływają na orbitę Ziemi wokół Słońca, pociągając ją w bardziej wydłużony kształt w regularnych cyklach znanych jako cykle Milankowicza, które są znacznie częstsze i powiązane z powstawaniem i ustępowaniem epok lodowcowych, choć także nie są związane ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka.

Odkrycie to jest istotne, ponieważ modele i obserwacje sugerują, że system cyrkulacji odpowiedzialny za Prąd Zatokowy mógłby zostać zatrzymany przez topnienie lodu morskiego w wyniku globalnego ocieplenia. Jednakże odkrycia naukowców wskazują, że głębokie oceany mogą być bardziej odporne na zmiany klimatyczne niż sądziliśmy.

Naukowcy opierali swoją analizę na 293 naukowych odwiertach głębinowych na całym świecie, w których znaleźli dowody na 387 przerw w osadach na przestrzeni ostatnich 70 milionów lat. Zauważyli ciekawe zgrupowanie – 2,4-milionowy cykl odpowiadający wielkim cyklom astronomicznym Ziemi i Marsa.

Odkrycie to może mieć znaczenie dla naszego rozumienia zmian klimatycznych, wskazując, że oceany są w stanie utrzymać swoją aktywność nawet w cieplejszych warunkach. Badania te opublikowano w Nature Communications, otwierając nowe perspektywy dla zrozumienia dynamiki naszej planety.

Źródło: Science Alert