Skip to main content

Fizyka cząstek to dziedzina rządząca się surowymi zasadami, gdzie podobieństwa zazwyczaj się odpychają, a przeciwieństwa przyciągają, podobnie jak w relacjach międzyludzkich. Jednak badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego dokonali odkrycia, które kładzie te teorie na łopatki, wykazując, że nawet cząstki o takim samym ładunku mogą się przyciągać.

Sida Wang, główny autor badania, podkreśla, że choć obserwował to zjawisko już niezliczoną ilość razy, za każdym razem budzi ono w nim zdumienie. Eksperymenty z cząstkami krzemionkowymi w różnych roztworach ujawniły, że wbrew powszechnym oczekiwaniom, cząstki te nie odpychały się w wodnych roztworach, ale wręcz przeciwnie – przyciągały się.

Kluczem do zrozumienia tego fenomenu wydaje się być pH roztworu, które wpływa na siłę przyciągania. Co ciekawe, cząstki naładowane dodatnio nie wykazywały takiego zachowania w roztworach wodnych, ale zjawisko to udało się zaobserwować w roztworach alkoholowych.

Odkrycie to może mieć znaczący wpływ na różne dziedziny nauki, od rozwoju farmaceutyków po nanotechnologie, sugerując, że przyciąganie między cząstkami o tym samym ładunku jest możliwe i może odgrywać rolę w procesach chemicznych i biologicznych.

Źródło: Nature