Skip to main content

Fizyk Germain Tobar z University of Queensland w Australii, pod kierunkiem Fabio Costy, opracował teorię, która sugeruje, że podróżowanie w czasie, wolne od paradoksów, jest teoretycznie możliwe. Ta koncepcja, zainspirowana przez klasyczną dynamikę i teorię względności Einsteina, zakłada, że przestrzeń-czas może dostosować się w taki sposób, aby uniknąć paradoksów, takich jak słynny „paradoks dziadka”.

Według Tobar’a, jeśli podróżnik w czasie powróciłby do przeszłości, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, i jego misja zakończyłaby się sukcesem, nie byłoby już choroby, z powodu której miałby wracać. Jednak jego teoria sugeruje, że choroba rozprzestrzeniłaby się w inny sposób, eliminując paradoks. Bez względu na działania podróżnika, wynik byłby taki sam.

Badania te nie są łatwe do zrozumienia dla osób niebędących matematykami, ale podstawą jest to, że zarówno zamknięte krzywe czasoprzestrzenne (przewidywane przez Einsteina), jak i klasyczna fizyka mogą współistnieć bez konfliktu. Costa podsumowuje, że bez względu na to, jak bardzo próbujemy stworzyć paradoks, zdarzenia zawsze dostosują się, aby uniknąć niekonsekwencji. Odkrycia matematyczne sugerują, że podróżowanie w czasie z wolną wolą jest logicznie możliwe w naszym wszechświecie bez jakichkolwiek paradoksów.

Chociaż teoria ta otwiera fascynujące możliwości, sama praktyka podróży w czasie pozostaje poza naszym zasięgiem – aktualnie istnieje tylko w formie teoretycznych obliczeń. Jednak badanie to daje nadzieję, że jeśli kiedykolwiek osiągniemy tę zdolność, będziemy mogli swobodnie eksplorować przeszłość bez obawy o tworzenie paradoksów czasowych.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Classical and Quantum Gravity” i jest nowatorskim wkładem w dziedzinę fizyki teoretycznej.

Źródło: IOP Science