Skip to main content

Badacze z Uniwersytetu w Liège w Belgii przeprowadzili fascynujące badanie, opublikowane w Communications Biology, dotyczące wpływu niebieskiego światła na mózg. Wykorzystując zaawansowaną technikę rezonansu magnetycznego o sile 7 Tesla (7T MRI), badacze skoncentrowali się na analizie aktywności mózgowej podczas zadania słuchowego, obserwując zmiany w połączeniach między wzgórzem a bruzdą śródczołową.

Odkrycia pokazały, że ekspozycja na niebieskie światło znacząco wzmacnia połączenia z wzgórza do bruzdy śródczołowej, przełączając ich funkcję z hamującej na pobudzającą. Ta zmiana w połączeniach mózgowych ma istotne implikacje dla zrozumienia wpływu światła na nasze procesy poznawcze oraz rytm dobowy. Badanie to dostarcza pierwszych empirycznych dowodów na to, jak światło o długości fali niebieskiej wpływa na aktywność mózgu, modulując przepływ informacji z obszarów podkorowych do korowych.

Wyniki te mogą mieć znaczące znaczenie dla rozwoju nowych metod terapeutycznych w leczeniu zaburzeń snu i rytmów dobowych, a także dla zrozumienia ogólnego wpływu światła na nasze zdrowie i samopoczucie. Ponadto, badanie to rzuca światło na znaczenie projektowania oświetlenia w naszym otoczeniu, podkreślając jak różne rodzaje światła mogą wpływać na nasz mózg i ciało.

Źródło: Byte.eco