Skip to main content

Główny naukowiec misji Perseverance NASA jest podekscytowany materiałami przechowywanymi w rurkach próbkowych łazika, zarówno tymi pozostawionymi na powierzchni Marsa, jak i tymi, które znajdują się w łaziku podczas jego wędrówki po kraterze Jezero. Czy jedna z tych próbek może być tym, czego łazik szukał od początku: dowodem na istnienie przeszłego życia mikrobiologicznego na Czerwonej Planecie?

Wstępne odkrycie podkreśla potrzebę sprowadzenia tych próbek na Ziemię, aby te cenne skarby mogły zostać poddane bardziej rygorystycznej analizie w laboratoriach.

Kenneth Farley z Caltech, główny naukowiec misji Perseverance, zwrócił uwagę na próbkę nazwaną „Lefroy Bay”, znalezioną przez łazik Perseverance, która zawiera uwodnioną krzemionkę. Na Ziemi ten minerał ma największy potencjał do zachowania śladów starożytnego życia. Czy możliwe, że Lefroy Bay zawiera zachowane ślady dawnego życia na Marsie?

Próbka Lefroy Bay i dwie inne próbki z tej samej jednostki – „Margin Unit” – znajdują się na pokładzie Perseverance. Próbki te zawierają obfitość węglanów i krzemionki, co wyraźnie wskazuje na dominującą rolę płynnej wody w ich formowaniu. Jednak czy była to woda powierzchniowa w jeziorze lub rzece, czy woda gruntowa, pozostaje niepewne.

Łazik Perseverance jest na etapie fundamentalnej zmiany w eksploracji środowiska, w którym pracuje. Jego celem jest poszukiwanie śladów starożytnego życia i zbieranie próbek skał i regolitu do ewentualnego zwrotu na Ziemię. Krater Jezero został wybrany jako miejsce badań, ponieważ naukowcy uważają, że obszar ten był kiedyś zalany wodą i był domem dla starożytnej delty rzeki.

Perseverance napotkał kilka problemów technicznych, w tym uszkodzenie czujników wiatru oraz kłopoty z pokrywą obiektywu spektroskopu na ramieniu robotycznym. Mimo to, łazik zebrał już wiele próbek, które mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat dawnych warunków środowiskowych na Marsie.

W miarę postępów misji, łazik będzie kontynuował zbieranie próbek, badając różne obszary krateru Jezero. Co przyniesie przyszłość dla Perseverance, pozostaje do ustalenia, ale zespół naukowy jest zdeterminowany, aby kontynuować swoją misję poszukiwania śladów dawnego życia na Marsie.

Źródło: Yahoo News