Skip to main content

Misja NASA o nazwie DART (Double Asteroid Redirection Test), zrealizowana z sukcesem w ubiegłym roku, wywarła zaskakująco duży wpływ na planetoidę Dimorphos. Celem tej inicjatywy było sprawdzenie możliwości zmiany trajektorii planetoidy przez celowe zderzenie. Wyniki są imponujące – statek o masie 580 kg, poruszający się z prędkością 6 km/s, przekazał znaczną energię kinetyczną celowi ważącemu 5 miliardów kg.

DART, zapoczątkowany w 2021 roku, miał za zadanie wypróbować metodę odchylania planetoid przy użyciu impaktorów kinetycznych. Było to niezwykle ważne dla potencjalnej obrony planety przed uderzeniami. Efekty misji wykazały, że technika ta jest skuteczna – orbita Dimorphos wokół planetoidy Didymos skróciła się o 33 minuty, co świadczy o realnej zmianie trajektorii.

Jednak pełne zrozumienie wpływu tej interwencji wymaga dalszych badań, zwłaszcza dokładnego pomiaru masy planetoid. Wkrótce misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, Hera, ma zbadać układ Didymos po uderzeniu DART, dostarczając cennych danych, w tym masę Dimorphos oraz efekty odrzutu materiału w przestrzeń kosmiczną.

Symulacje przeprowadzone przez zespoły badawcze ujawniły, że Dimorphos jest luźną konstrukcją gruzową, utrzymywaną razem przez słabe pole grawitacyjne. Około 1% masy planetoidy zostało wyrzucone w przestrzeń, a 8% przesunięte wokół ciała. Te odkrycia są kluczowe dla zrozumienia skuteczności metody odchylania trajektorii i mogą odgrywać ważną rolę w przyszłej obronie Ziemi.

Źródło: Universe Today